Hjem / Værktøjer / Tilgængeliggørelse af foreningsliv: Værktøj
værktøj

Tilgængeliggørelse af foreningsliv: Værktøj

I de udsatte boligområder står flere børn udenfor foreningslivet. Men hvorfor eksisterer denne ulighed i deltagelse? Hvilke strukturelle barrierer og udfordringer møder børnene i deres hverdag som kan udgøre en hindring for deres vej ind i fritidsfællesskaberne? Og hvordan kan man arbejde med rammerne i foreningerne og med at skabe den nødvendige støtte og hjælp rundt om barnet, så der bliver plads til børn med andre forudsætninger?

I antologien ses der nærmere på børns og unges deltagelse i foreningslivet i de udsatte boligområder. Med Nørrebro som omdrejningspunkt præsenterer antologien fire perspektiver på, hvilke barrierer og udfordringer, der begrænser børn og unges vej ind i foreningslivet, og giver bud på, hvordan foreningslivets fællesskaber kan tilgængeliggøres for flere børn og unge.

Redskaberne består af figurerer der er dannet ud fra antologiens fund og gældende på et generelt plan.

Jonas Grønvad har skabet en figur over strukturelle barrierer, som kan være medvirkende til, at børn i udsatte boligområder i særlig grad oplever udfor­dringer i mødet med foreningslivet.

               Figur 1: Strukturelle udsatheder

Aske Kvists udfolder modellen ”Deltagelsens støttesystem” baseret på hans forskning. Modellen viser, hvordan børn og unge kan have forskellige støt­tebehov, som kræver løsninger på flere niveauer, for at de kan blive en del af fritids- og foreningslivet.

Astrid Bertelsens viser, at børn kan have vidt forskellige forudsætninger for at deltage i for­eningslivet.

                     Figur 3: Foreningsrejsen

Stine Munchs illustrerer konkrete udfordringer og potentialer ved at arbejde på tværs af kommunale og boligsociale aktører i et tæt samspil med lokale foreninger såvel som familier fra Nørrebros udsatte boligområder.

Vil du vide mere? Læs den fulde rapport her
Seniorkonsulent
Jonas Følsgaard Grønvad
Tlf. 60 51 08 64
jfg@cfbu.dk
Kontakt Jonas, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.