Hjem / Udgivelser / Tryghedsvandringer
udgivelse
13. maj 2013

Tryghedsvandringer

Hærværk, skrald og mangelfuld gadebelysning er blandt kilderne til utryghed i udsatte boligområder. Tryghedsvandringer kan være med til at løse problemet, og har de senere år vundet stor udbredelse. Svenskerne gør det allerede i stort omfang, og nu har tryghedsvandringer også vundet indpas i Danmark. Tryghedsvandringer kan skabe tryggere boligområder, og Center for Boligsocial Udvikling har fundet opskriften på den succesfulde tryghedsvandring.

TRYGHEDSVANDRINGER VINDER FREM I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Center for Boligsocial Udvikling har foretaget den første landsdækkende undersøgelse af tryghedsvandringer i udsatte boligområder i Danmark. I perioden 2010-2012 afholdtes 29 tryghedsvandringer, og et stort antal er på vej.  

Metoden vinder frem i en erkendelse af, at det er beboerne, der har den konkrete viden om, hvad der skaber utryghed i deres boligområde. De ved eksempelvis, hvor det er ubehageligt at færdes, når mørket falder på, eller hvor der er tilbagevendende hærværk og graffiti. I rapporten konkluderes det bl.a., at tryghedsvandringer:

  • Fører til udpegelse af konkrete fysiske forhold og bestemte steder i boligområdet, der skaber utryghed for beboerne, og som kan ændres ved nogle enkelte tiltag.
  • Betyder, at ansvaret for de tryghedsfremmende tiltag placeres, og at de ansvarlige motiveres til handling.

HVAD ER EN TRYGHEDSVANDRING?

En tryghedsvandring er en planlagt gåtur gennem et boligområde, hvor beboere, boligselskab, kommune og politi diskuterer og udpeger konkrete utryghedsskabende forhold i boligområdet. Efter vandringen gennemfører myndigheder og boligselskab en række tiltag for at få rettet op på problemerne.

Det er typisk hærværk, graffiti, dårlig belysning og manglende beskæring af buske og træer, der udpeges som utryghedsskabende i det enkelte boligområde. Det er problemer, som i høj grad optager beboerne, og otte ud af ti deltagere er derfor tilfredse eller meget tilfredse med at have deltaget i vandringerne. Tilfredsheden er dog mindre med løsningerne af problemerne, hvor kun fire ud af ti skønner, at problemerne er blevet helt eller delvist løst. 

LØSNINGER KRÆVER SAMARBEJDE OG KOORDINERING

Ofte kan løsningerne kun gennemføres, hvis de ansvarlige etablerer nye samarbejder eller koordinerer eksisterende tiltag, som er en af rapportens klare anbefalinger. Samtidig anbefales det, allerede inden vandringen, at give hinanden håndslag på at ville skabe forandringer, og at der udpeges en ansvarlig til at følge op på løsningerne.  

  • Det er mit indtryk, at velgennemførte tryghedsvandringer kan styrke trygheden blandt beboerne markant. Jeg vil især fremhæve vigtigheden af, at de ansvarlige handler på de utryghedsskabende problemer, der udpeges under en tryghedsvandring. Dette signalerer handlekraft og seriøsitet i forhold til at skabe tryggere omgivelser for beboere i udsatte boligområder udtaler Klavs Odgaard Christensen, specialkonsulent ved Center for Boligsocial Udvikling.
Tryghedsvandringer

Resultater og erfaringer fra 29 tryghedsvandringer i udsatte boligområder 2010-2012

Udgivelsesdato: Januar 2013
Sideantal: 60

Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser