Hjem / Udgivelser / Tilgængeliggørelse af foreningsliv
udgivelse
14. december 2023

Tilgængeliggørelse af foreningsliv

En antologi om social idrætsudvikling målrettet børn og unge fra udsatte boligområder på Nørrebro

I de udsatte boligområder står flere børn og unge uden for foreningslivet. Men hvorfor eksisterer denne ulighed i deltagelse? Hvilke strukturelle barrierer og udfordringer møder børnene i deres hverdag som kan udgøre en hindring for deres vej ind i fritidsfællesskaberne? Og hvordan kan man arbejde med rammerne i foreningerne og med at skabe den nødvendige støtte og hjælp rundt om barnet, så der bliver plads til børn med andre forudsætninger?

I denne antologi ser forfatterne, Jonas Følsgaard Grønvad, Aske Tybirk Kvist, Astrid Bertelsen og Stine Wadskær Munch nærmere på børns og unges deltagelse i foreningslivet i de udsatte boligområder. Med Nørrebro som omdrejningspunkt præsenterer antologien fire perspektiver på, hvilke barrierer og udfordringer, der begrænser børn og unges vej ind i foreningslivet, og giver bud på, hvordan foreningslivets fællesskaber kan tilgængeliggøres for flere børn og unge.

Antologien er inddelt i fire selvstændige artikler:

Artikel 1:                                                                                                                                                                    UDSATHED OG BARRIERER FOR DELTAGELSE I FRITIDSLIVET                                                                          Af Jonas Følsgaard Grønvad, Seniorkonsulent hos Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Med udgangspunkt i litteratur, statistik og indsigter fra erfaringsworkshops afholdt med fagprofesionelle giver Jonas Grønvad et overblik over strukturelle barrierer, som kan være medvirkende til, at børn i udsatte boligområder i særlig grad oplever udfor­dringer i mødet med foreningslivet. Bidraget søger at nuancere og kvalificere udsathedsbegrebet ved ikke blot at se udsathed som koblet til individet, men også til de omgivelser og det omkringliggende miljø, som barnet vokser op i.

Artikel 2:                                                                                                                                                                  FORENINGSDELTAGELSENS STØTTESYSTEM OG INFRASTRUKTUR                                                                Af Aske Tybirk Kvist, erhvervs-ph.d. hos Nørrebro United tilknyttet Roskilde Universitet (RUC).

Aske Kvists udfolder modellen ”Deltagelsens støttesystem” baseret på hans forskning. Modellen viser, hvordan børn og unge kan have forskellige støt­tebehov, som kræver løsninger på flere niveauer, for at de kan blive en del af fritids- og foreningslivet. Med udgangspunkt i modellen viser Aske Kvist, hvordan Nørrebro United arbejder med at opbygge støttesystemer omkring børns forenings­deltagelse ved blandt andet at eksperimentere med, hvordan foreningslivet kan tage nye former, så det bliver mere tilgængeligt for børn med støttebehov.

Artikel 3:                                                                                                                                                                    DEN LANGE VEJ TIL IDRÆTSFÆLLESSKABET                                                                                                     Af Astrid Bertelsen, Projektleder for Brobolds aktiviteter i Nørrebro United.                       

Astrid Bertelsens viser, at børn kan have vidt forskellige forudsætninger for at deltage i for­eningslivet. Med udgangspunkt i observationer og interviews med børn i de udsatte boligområder på Nørrebro udfolder hun foreningsrejsen som et greb til at beskrive den lange rejse, som børn tager for at blive en del af fritidsfællesskaberne. Bertelsen viser, at foreningslivet ofte er tilpasset de familier, som kan følge foreningsrejsen lineært, og som kan leve op til forventningen om ”rigtig” deltagelse.

Artikel 4:                                                                                                                                                                     DE MANGE SYSTEMER OG HULLERNE IMELLEM DEM                                                                                          Af Stine Wadskær Munch, Foreningsbrobygger med partnerskabsstilling på tværs af den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne, Nørrebro United og Socialforvaltningen, Københavns Kommune.

Stine Munchs tager udgangspunkt i hendes egne erfaringer som foreningsbrobygger i en tvær­gående stilling mellem Socialforvaltningen, Nørrebro United og den boligsociale helhedsplan på Nørrebro. I bidraget beskriver hun konkrete udfordringer og potentialer ved at arbejde på tværs af kommunale og boligsociale aktører i et tæt samspil med lokale foreninger såvel som familier fra Nørrebros udsatte boligområder.

Antologien er blevet til i et tæt samarbejde mellem Center for Boligsocial Udvikling, NørreBrobyggerne og Nørrebro United. Antologien tilbyder viden, inspiration og erfaringer til alle, der ønsker at udvikle deres arbejde med at få flere af de børn og unge, der i dag står udenfor, ind i foreningslivet.

Om antologien

Titel: Tilgængeliggørelse af foreningsliv – Social idrætsudvikling målrettet børn og unge fra udsatte boligområder på Nørrebro

Kontakt: Jonas Følsgaard Grønvad Tlf.: 60 51 08 64 & jfg@cfbu.dk

Udgivelsesdato: December 2023

Sidetal: 46

Fakta
Hvad er et udsat boligområde:

Der findes forskellige måder at definere et udsat boligområde på. I dette bidrag defineres udsatte boligområder som de almene boligråder, der er omfattet af en boligsocial helhedsplan, der arbejder med områdets særlige sociale, økonomiske og fysiske problemer. Helhedsplanerne omfatter i alt godt 200.000 beboere fordelt på ca. 400 almene boligafdelinger i 36 forskellige kommuner.

Nørrebro som case:

På tværs af artiklerne i antologien nævnes flere konkrete områder og steder, som har stor betydning for børn og unge på Nørrebro – og for Nørrebro Uniteds arbejde med at tilpasse og tilgængeliggøre deres fritidsaktiviteter. Vi finder referencer til Den Bemandede Legeplads i Wesselsgade, Blågårds Plads, Mimersparken, Nørrebroparken og Nørrebro Uniteds klubhus.

I artiklerne nævnes også flere af de udsatte boligområder på Nørrebro, hvor børn og unge bor med deres familier. Nørrebro United er placeret tæt op ad flere af de almene boligforeninger, som er omfattet af den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne. Helhedsplanen dækker tilsammen 12 boligafdelinger med 7.500 beboere på tværs af bydelen. Foruden de boligområder, som er omfattet af helhedsplanen, er Nørrebro United også placeret i nærheden af det almene boligområde Mjølnerparken, som i en årrække har været på Social- og Boligministeriets liste over parallelsamfund og omdannelsesområder. Den boligsociale helhedsplan for Mjølnerparken blev afviklet i 2021 for at fokusere på den fysiske omdannelse af boligområdet.

Seniorkonsulent
Jonas Følsgaard Grønvad
Tlf. 60 51 08 64
jfg@cfbu.dk
Kontakt Jonas, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser