Hjem / Udgivelser / Stedsidentitet og socialt mix 2
udgivelse
4. november 2021

Stedsidentitet og socialt mix 2

Flere af landets udsatte boligområder er i disse år under gennemgribende omdannelse som følge af parallelsamfundsaftalen. Formålet er at skabe mere blandede boligområder og omdannelserne har derfor en markant indvirkning på de nuværende beboeres liv i boligområderne. Mange er i risiko for at få opsagt deres lejemål, sociale mødesteder og fællesarealer skal omdannes og beboerne skal i gennem flere år leve i et boligområde under ombygning.

Denne rapport sætter fokus på, hvordan beslutningstagere i større fysiske omdannelser kan tage hensyn til de nuværende beboere inden for de givne politiske rammer, der er sat for at nå målet om en ønsket udvikling af området – og hvordan beboernes viden om hverdagslivet i boligområderne også kan være med til at kvalificere udviklingen i boligområdet.

Undersøgelsen peger på et potentiale i, at beslutningstagere i højere grad inddrager nuværende beboerne i arbejdet med at ændre boligområdets stedsidentitet. Det kan de både gøre ved at lytte til beboernes syn på, hvordan man kan tage hånd om udfordringer, der skaber et dårligt omdømme, og ved at understøtte beboerdrevne tiltag, som kan skabe en ny fortælling.

Det er vigtigt at tage hensyn til de nuværende beboeres livsvilkår, ønsker og behov i udviklingen af boligområdet, så de planlagte tiltag ikke kun kommer tilflyttere til gode mange år ud i fremtiden. Den internationale forskning om socialt mix-omdannelser advarer imod, at man primært henvender sig til tilflytternes præferencer og som konsekvens underkender de nuværende beboeres praksisser og mødesteder. Det er helt afgørende, at de nuværende beboere også får ejerskab til forandringerne, hvis der skal skabes de rette forudsætninger for et velfungerende socialt mix på sigt.

6 ANBEFALINGER TIL AT MEDTÆNKE DE NUVÆRENDE BEBOERE

I rapporten præsenteres seks anbefalinger til, hvordan beslutningstagere kan inddrage de nuværende beboeres syn på boligområdets identitet og planerne for omdannelse i deres strategiske udviklingsarbejde af boligområdet.

Anbefalingerne omhandler seks temaer, herunder hvordan beboerne oplever områdets identitet og omverdenens syn på området, planerne for omdannelse samt ideen om en blandet beboersammensætning. Derudover giver anbefalingerne konkrete input til, hvordan beslutningstagere kan udforme en strategi for at kommunikere til de nuværende beboere om omdannelsen og inddrage dem på en hensigtsmæssig måde.

Om rapporten

Titel: Stedsidentitet og socialt mix – Nuværende beboeres oplevelse af deres boligområde og planerne for omdannelse

Udgivelsesdato: November 2021

Sidetal: 66

Fakta
  • Rapporten bygger på analyser af udviklingsplaner for de 15 udsatte boligområder, der kom på Regeringens liste over ”hårde ghettoområder” per 1. december 2019.
  • Rapporten dykker særligt ned i tre cases: Tingbjerg (København), Ringparken (Slagelse) og Gadehavegård (Høje Taastrup)
  • Rapporten er den anden af tre rapporter i CFBU’s projekt om ’Stedsidentitet og socialt mix i boligområder under omdannelse’. Den første rapport belyser hvilke strategiske greb beslutningstagere anvender for at fremme den ønskede stedsidentitet i boligområderne.
  • Forskningslitteraturen viser, at det kan være en stor udfordring at opnå et velfungerende socialt mix i praksis. Den tredje og sidste rapport belyser derfor, hvordan der kan arbejdes strategisk med at fremme social interaktion mellem beboere med forskellige baggrunde.
Chefkonsulent
Anne Clementsen
Tlf. 50 77 80 60
acl@cfbu.dk
Kontakt Anne, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser