Hjem / Udgivelser / Små skridt mod beskæftigelse
udgivelse
27. august 2014

Små skridt mod beskæftigelse

Job- og uddannelsesvejledninger i udsatte boligområder hjælper de ledige tættere på beskæftigelse. Det sker bl.a. ved at tilpasse vejledningen til den enkelte og bruge den fornødne tid på at løse personlige problemer, inden selve jobsøgningen påbegyndes.

Det konkluderes i en ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling, der har fulgt 201 brugere af job- og uddannelsesvejledningerne.

En indsats i kampen mod ledighed

Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end på landsplan. Her døjer de ledige ofte med en række udfordringer, der står i vejen for at komme i beskæftigelse, såsom et lavt uddannelsesniveau, sociale og familiemæssige udfordringer eller problemer med at mestre hverdagen.

For at komme dette problem til livs er der etableret boligsociale job- og uddannelsesvejledninger i en del af de udsatte boligområder. Her fokuserer de ansatte jobvejledere på den enkelte lediges situation og de eventuelle problemer, der skal løses inden vedkommende kan komme i job.

Samtidig tilbydes hjælp til bl.a. job- og uddannelsessøgning samt generel introduktion til det danske arbejdsmarked og hvilke forventninger man mødes med på en arbejdsplads.

Vejen mod beskæftigelse

CFBU har gennem et halvt år fulgt 201 ledige i fem boligsociale job- og uddannelsesvejledninger, og undersøgt hvad det betyder for de ledige at indgå i indsatsen. Undersøgelsen har særligt fokuseret på de såkaldte før-arbejdsmarkedsprogressioner, dvs. de svage lediges små skridt frem mod beskæftigelse.

Undersøgelsen viser bl.a., at tre ud af fire brugere har haft positivt udbytte af vejledningerne. 40 pct. af deltagerne har opnået et styrket kendskab til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold, og næsten lige så mange er blevet bedre til selve søgningen af job og uddannelse. Og det er særligt gruppen af ledige med mange personlige udfordringer udover ledighed, der profiterer af indsatsen.

  • De ledige i job- og uddannelsesvejledningerne bliver mødt af en vejleder, der tager sig tid til at høre deres historie og f.eks. kan hjælpe dem med at forstå rudekuverterne fra det offentlige eller finde rundt i systemet. Den tilgang løser nogle meget konkrete problemer, der står i vejen for at kunne fokusere på job- eller uddannelsessøgning. Samtidig skaber den en gensidig forståelse og tillid mellem den ledige og vejlederen, som er er et vigtigt afsæt for at kunne hjælpe de ledige, siger Rikke Engly Mygind, der er forfatter til rapporten ”Små skridt mod beskæftigelse”.
Små skridt mod beskæftigelse - En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

Udgivelsesdato: August 2014

Sideantal: 52

Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser