Hjem / Udgivelser / Sammen om børnene
udgivelse
3. januar 2018

Sammen om børnene

Der er gode grunde til at etablere tidlige indsatser for børn i udsatte boligområder, viser CFBU’s nye rapport. Relativt flere børn vokser her op i sårbare familier, og den internationale forskning peger på de første leveår som afgørende i udviklingen af børns sociale, personlige og kognitive evner.

CFBU har med en kortlægning af de tidlige indsatser i udsatte boligområder samlet en række konkrete erfaringer fra arbejdet med sårbare børn og forældre.

15-årige børn klarer sig bedre fagligt, hvis de har gået i dagtilbud som 3-årige, sammenlignet med børn, der ikke har været i dagtilbud. Det viser et stort engelsk studie, som indgår i CFBU’s nye udgivelse ”Sammen om børnene”. Studiet peger sammen med andre internationale undersøgelser på børns første leveår som afgørende ift. udviklingen af de sociale, personlige og kognitive evner, som senere bliver afgørende for barnets muligheder i livet. Børns hjerner er særligt formbare i de helt tidlige år, og derfor er mulighederne for at styrke børns sociale, personlige og kognitive evner bedst i de første år af barnets liv.

I Danmarks udsatte boligområder vokser relativt flere børn op i familier, der på forskellig vis kan have svært ved at skabe gode opvækstvilkår for barnet. Mange ressourcesvage familier eller familier med indvandrerbaggrund fravælger at få passet deres børn i daginstitution, som ellers kan være afgørende for at stimulere børnenes sociale og sproglige evner. 31% af de 1-2-årige børn med indvandrerforældre bliver således passet uden for dagtilbuddet, mod 7% af de 1-2-årige med etnisk danske forældre.

Men hvordan kan man i praksis arbejde med skabe bedre vilkår for sårbare børn i udsatte boligområder? Rapporten viser, at de mest hyppige indsatser er mødregrupper, familiekurser, individuel familierådgivning og åbne foredrags/tema-arrangementer. Den giver samtidig en række konkrete eksempler på, hvordan arbejdet kan foregå.

Om rapporten

Titel: Sammen om børnene – Et inspirationshæfte om tidlige indsatser i udsatte boligområder

Udgivelsesdato: Januar 2018

Sidetal: 28

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser