Hjem / Udgivelser / Ressourcestærke børnefamiliers flytterationaler
udgivelse
4. november 2018

Ressourcestærke børnefamiliers flytterationaler

Regeringen lægger med den nye parallelsamfundsaftale op til store fysiske omdannelser i de udsatte boligområder. Målet er bl.a. at øge andelen af ressourcestærke beboere i områderne. Et af midlerne kan være at få flere ressourcestærke børnefamilier til at blive boende i de udsatte boligområder. CFBU har i en denne rapport undersøgt de ressourcestærke børnefamiliers flytterationaler og viser, at bl.a. ønsket om have og at eje sin bolig er afgørende faktorer.

Udsatte boligområder som Tingbjerg, Gellerup og Tåstrupgaard planlægger i disse år omfattende fysiske forandringer. Målsætningerne er både at få ressourcestærke til at flytte til, og at få de ressourcestærke, der allerede bor i områderne til at blive boende. De seneste års forskning viser, at der kan være særlige fordele ved at fokusere på fraflytterne frem for tilflytterne: De har netværk, kender beboerne og har dannet sig deres eget billede af området.

Men hvad skal der til for at holde fast i de ressourcestærke beboere, og få dem til at blive boende i de udsatte boligområder? Det viser CFBU’s rapport, der bygger på en survey blandt 716 ressourcestærke børnefamilier fraflyttet et af de 200 største almene boligområder. Fraflytterne er spurgt til en række mulige grunde til at flytte fra boligområderne som f.eks. lejlighedens størrelse, områdets beliggenhed, de omkringliggende institutioner, det sociale liv i boligområdet mm.

Surveyen gør det muligt at inddele fraflytterne i fem forskellige segmenter grupperet ud fra deres primære motiv for flytning:

1. Segment (28%) er primært flyttet pga en for lille lejlighed og ønsket om hus og have.
2. Segment (23%) er primært flyttet pga. personlige omstændigheder som skilsmisse eller partnerskift.
3. Segment (20%) er flyttet pga. utilfredshed med både deres lejlighed, det sociale liv, institutioner i området samt ønsket om hus og have.
4. Segment (19%) er primært flyttet pga. ønsket om hus og have.
5. Segment (10%) er primært flyttet pga utilfredshed med det sociale liv i boligområdet

Flere af begrundelserne for at flytte går igen for de forskellige segmenter. For 77% af de adspurgte har ønsket om at eje hus og have haft betydning for flytning. For 58% har utilfredshed med den fraflyttede lejlighed haft betydning for flytning,

Anne Maria Foldgast, rapportforfatter, og chefkonsulent i CFBU forklarer:

  • De fem segmenter giver ikke bare viden om flytterationalerne, men også et fingerpeg om hvilke tiltag, der kunne få fraflytterne til at blive. Segment et og fire er både rimeligt tilfredse med det sociale liv i området, institutionerne og beliggenheden, men ønsker sig til gengæld at eje deres bolig, at få adgang til en privat have eller en større lejlighed. De udgør tilsammen 47 % af de fraflyttede ressourcestærke børnefamilier, og de kunne med de rette greb godt blive boende i områderne.

Undersøgelsen viser også, at flyttemønstrene varierer alt efter hvor udsatte boligområderne er. Blandt de mest udsatte af de 200 undersøgte boligområder, er der således flere af de adspurgte, der flytter pga. utilfredshed med det sociale liv i boligområdet.

FILM FRA KONFERENCE OM RESSOURCESTÆRKE BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Den 9. juni 2020 afholdt CFBU en mini-konference om ressourcestærke beboere i udsatte boligområder. Her blev der bl.a. holdt oplæg om ressourcestærke beboeres flyttemønstre, og hvordan man kan arbejde med at fastholde denne beboergruppe i de udsatte boligområder.

Klik på videoerne nedenfor og hør Specialkonsulent Ane Glad fra CFBU tale om ressourcestærkes flyttemønstre og fastholdelsesgreb. Du kan også høre udviklingschef Sven Buch fra Himmerlands Boligforening tale om rekruttering og fastholdelse af ressourcestærke i Aalborg Øst:

Om rapporten

Titel: Ressourcestærke børnefamiliers flytterationaler – En analyse af flyttemønstrene blandt ressourcestærke børnefamilier i udsatte boligområder

Udgivelsesdato: November 2018

Sidetal: 24

Fakta om flytterationaler

Hus og have: Ønsket om at eje hus og have er det rationale, der på tværs af hele populationen er mest betydningsfuldt. Har haft betydning for 77% af alle ressourcestærke fraflyttede i spørgeskemaundersøgelsen.
Den fraflyttede lejlighed: At lejligheden ikke levede op til svarpersonernes behov er det næst vigtigste rationale for at beboere er flyttet fra boligområdet. Det drejer sig i særlig grad om at boligen var for lille eller at antallet af værelser i lejligheden ikke stemte overens med familiernes behov. Udgør 58% af alle de ressourcestærke familiers flytninger.

Det sociale liv i boligområdet: Det sociale liv i boligområdet kan være mere eller mindre velfungerende. Rationalet om at flytte på grund af sociale problemer i ens boligområde, har i analysen vist sig som det tredjevigtigste flytterationale. Haft indflydelse på 30% af alle flytninger.

Institutioner, aktiviteter og tilbud i boligområdet: Samlet set har dårlige institutioner og mangel på tilbud i boligområdet i analysen vist sig at være et af de mindre betydningsfulde flytterationaler.

Boligområdets beliggenhed: Det mindst vigtige af de fem rationaler knytter sig til boligområdets beliggenhed og dækker over utilfredshed med områdets geografiske placering ift. afstand til en større by, arbejdsplads, familie og venner.

Andre forhold: Udover de fem rationaler er der også andre forhold, der kan påvirke beboernes beslutning om at flytte, som fx skilsmisse eller familieforøgelse. 54% af svarpersonerne angiver således, at det var en ændring i familien, der var den primære årsag til, at de er flyttet fra boligområdet.

Specialkonsulent
Ane Glad
Tlf. 27 28 71 33
agl@cfbu.dk

Se seneste udgivelser