Hjem / Udgivelser / Projekt bydelsmødre
udgivelse
12. april 2010

Projekt bydelsmødre

I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund.

De metoder, der anvendes i Bydelsmødreprojekterne, viser gode resultater, men der er også rum for forbedringer. Center for Boligsocial Udvikling evaluerer Bydelsmødreprojekterne.  


Idéen med bydelsmødreprojekterne er, at ressourcestærke indvandrerkvinder gennemgår et kursus i emner som børneopdragelse, sundhed og kvinders rettigheder. Den viden de opnår på kurset, skal de efterfølgende videreformidle til isolerede indvandrerkvinder i deres boligområder ved opsøgende arbejde.

CFBU’s undersøgelser viser bl.a. at Bydelsmødreprojekterne styrker bydelsmødrenes selvværd, motivation og viden om børnerelaterede emner. Bydelsmødreprojekterne er et væsentligt og frugtbart integrationsprojekt i udsatte boligområder i Danmark, fordi bydelsmødrene kan nå ud til nogle isolerede indvandrermødre, det ellers er meget svært at nå ud til.

KURSUSFORLØB MED GODE RESULTATER

De personlige gevinster ved Bydelsmødreprojekterne er markante. Hele 89 pct. af de adspurgte bydelsmødre siger, at de har lært mere om børneopdragelse i forhold til deres egne børn, og ca. 80 pct. svarer, de har opnået bedre danskkundskaber. Det er kendetegnende for de 13 bydelsmødreprojekter, at kursusforløbet ”i udpræget grad har levet op til projektets formål”, som det hedder i evalueringen.  

DET OPSØGENDE ARBEJDE SKAL STYRKES

Efter endt kursusforløb skal bydelsmødrene opsøge andre kvinder med indvandrerbaggrund og dele deres viden med dem. Ved evalueringens afslutning havde de adspurgte bydelsmødre tilsammen besøgt ca. 400 kvinder. Evalueringen viser imidlertid, at der er stor variation i succesen med det opsøgende arbejde.

Nogle bydelsmødre fortæller, at det kan føles ubekvemt at opsøge isolerede kvinder, som de ikke kender i forvejen. Især uanmeldte besøg i hjemmet kan virke anmassende og give dårlige oplevelser.

Projekt bydelmødre - En samlet evaluering

Udgivelsesdato: April 2010
Sideantal: 99

Specialkonsulent
Ane Glad
Tlf. 27 28 71 33
agl@cfbu.dk

Se seneste udgivelser