Hjem / Udgivelser / Private investorers og developeres rolle i den sociale udvikling af omdannelsesområder
udgivelse
30. maj 2024

Private investorers og developeres rolle i den sociale udvikling af omdannelsesområder

Den blandede by fylder stadig mere på den politiske dagsorden. Byen skal være mangfoldig, og vi skal kunne mødes på tværs af socioøkonomiske skel fremfor at rykke sammen i bestemte boligområder med nogle, der ligner os selv. Målet er at opnå blandede byer og boligområder, hvor beboere fra forskellige boligtyper – almene, andels- såvel som private boliger – kan trives i det samme boligområde med et velfungerende hverdagsliv. Et udbredt værktøj til at opnå målet om et blandet boligområde er at sikre blandede boligtyper. Det ser vi både, når der sker fysiske omdannelser af udsatte og almene boligområder, og når der bygges helt nye bydele. I den sammenhæng er der kommet en stigende orientering mod, hvordan private aktører kan være med til at sikre et varieret boligudbud.

I denne rapport fokuserer vi på Gellerup, Taastrupgaard og Vollsmose, tre af de omdannelsesområder, hvor det er lykkedes at indgå en aftale om private investeringer. I mange omdannelsesområder pågår der fortsat et arbejde med at forsøge at tiltrække private investeringer, men formålet med denne rapport er at sætte fokus på de private aktørers rolle, når der er indgået aftale om investering. Her belyser vi, hvordan de private aktører bidrager til den sociale udvikling af områderne gennem deres investeringer; hvordan de selv ser deres rolle i den sociale udvikling af områderne, og hvordan de konkret griber udviklingen an. Det dækker både over, hvordan de er med til at påvirke beboersammensætningen, hvilke fysiske rammer de etablerer, som kan fremme hverdagslivet bredt i området, og hvorvidt de har sociale initiativer såsom bylivsforeninger og aktiviteter, der kan fremme interaktionen mellem beboerne på tværs af boligtyper.

Om rapporten

Titel: Private investorers og developeres rolle i den sociale udvikling af omdannelsesområder

Kontakt: Anne Clementsen

Tlf.: 50 77 80 60 & acl@cfbu.dk

Udgivelsesdato: Maj 2024

Sidetal: 58

 

Målgruppe: Rapporten henvender sig primært til almene boligorganisationer og kommuner, der arbejder med omdannelsen af almene boligområder til blandede bydele. Den er også relevant for private udviklere, da den giver indsigt i boligorganisationers og kommuners perspektiver samt potentielle problemstillinger ved udvikling i udsatte områder.

Fakta

Gellerup, Taastrupgaard og Vollsmose er udvalgt som cases, fordi boligorganisationer og kommunen i disse områder har indgået aftaler med private udviklere, og fordi de aktuelle udviklere i de tre områder selv italesætter, at de vil bidrage med mere og andet end mursten. De søger også at bidrage med sociale dimensioner, der skal fremme et velfungerende blandet boligområde.

Chefkonsulent
Anne Clementsen
Tlf. 50 77 80 60
acl@cfbu.dk
Kontakt Anne, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser