Hjem / Udgivelser / Potentialer i konfliktmægling
udgivelse
28. februar 2016

Potentialer i konfliktmægling

Kenneth er lige kommet hjem fra arbejde, tænder for sit musikanlæg, hvor musikken brager ud af de store højtalere. Under ham bor Yasmin, som lige har lagt sit ene barn til at sove. Yasmin tager sin kost og banker den op i loftet for at få Kenneth til at skrue ned. Episoden sker næsten hver eneste dag, og de to naboer taler ikke sammen, når de mødes ude i opgangen.

Det er en klassisk begyndelse på en eskalerende beboerkonflikt mellem naboer, som er en del af livet i mange af de almene boligområder. Mange lever tæt sammen, flere under samme tag og i en dagligdag med andre mennesker fra forskellige generationer, kulturer og baggrunde.

I dagligdagen kan der herske forskellige holdninger til, hvad der er acceptabel adfærd. Tal fra KAB viser, at juridiske klager kan ende med at koste en boligafdeling 50.000 kr., hvorimod et konfliktmæglingsforløb for boligafdelingen beløber sig til 5.000 kr. Der er altså mange penge at spare, hvis boligorganisationen går dialogens vej. I Holland er frivillige med til at løse beboerkonflikter over hele landet og bringer mennesker tættere sammen, genopretter kommunikationen og styrker normerne for, hvordan man lever tæt sammen på en god måde.

CFBU har i denne undersøgelse om konfliktmægling kortlagt de danske erfaringer, og er samtidig dykket ned i de hollandske erfaringer med frivillige mæglere indenfor området.

CFBU ønsker med denne rapport at pege på måder, hvorpå beboerkonflikter kan løses på en god og konstruktiv måde. Der er allerede høstet erfaringer i Danmark, men Holland har en årelang positiv erfaring i at løse nabokonflikter siden 1996 med frivillige mæglere. 68 pct. af konflikterne, der henvises til frivillig nabomægling, løses gennem konfliktmægling, og befrier således boligorganisationerne for en stor byrde. I Danmark bliver de konflikter, der ender som klager typisk behandlet juridisk med advarsler, henstillinger og sagsanlæg, ofte et langstrakt forløb, som ikke bringer parterne nærmer hinanden, men som kun afgør, hvem der får ret.

Klik på billedet og se CFBU’s korte film, der præsenterer, hvordan man arbejder med frivillig nabomægling i Holland.

Om rapporten

Titel: Potentialer i konfliktmægling – Erfaringer med konfliktmægling som løsningsform i almene boligområder

Udgivelsesdato: Februar 2016

Sideantal: 38

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser