Hjem / Udgivelser / På vej frem
udgivelse
28. december 2015

På vej frem

Stadigt flere unge får en uddannelse i de udsatte boligområder, men hver fjerde af de unge ender dog stadig i restgruppen og står som 25-årige uden uddannelse eller job. Det viser CFBU i en analyse, der undersøger de unges uddannelsesmønstre.

Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, hvor stadigt flere unge får sig en ungdomsuddannelse. CFBU har gennem en analyse undersøgt, om den samme positive udvikling gør sig gældende i udsatte boligområder.

Udviklingen i de udsatte boligområder følger generelt den positive udvikling på landsplan. Andelen af 20-årige i udsatte boligområder, der har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, steg i perioden fra 2008 til 2013 fra 56 til 66 %, en stigning på knap 10 procentpoint. På landsplan steg andelen i samme periode fra 74 til 81 %, hvilket svarer til en stigning på 7 procentpoint.

På trods af de flotte tal, er der dog lidt malurt i bægeret: Mere end hver fjerde af de unge i de udsatte boligområder ender stadig i restgruppen og står som 25-årige uden hverken uddannelse eller beskæftigelse.

At hver fjerde ung i udsatte boligområder står uden uddannelse eller beskæftigelse som 25-årig er over dobbelt så mange som på landsplan. Søren Brink Larsen, konsulent i CFBU, forklarer:

  • Vi kan se at der er sket en mærkbar positiv udvikling i uddannelsesmønstrene for unge i udsatte boligområder, men der er desværre stadig markante udfordringer med hensyn til at få de unge i uddannelse. Det er derfor vigtigt at fastholde og styrke de lokale uddannelsesrettede indsatser i de udsatte boligområder for tallene viser jo netop, at det er muligt at få flere unge i uddannelse. Her er det helt centralt, at der arbejdes helhedsorienteret med de udsatte unge og at der etableres samarbejder på tværs af de boligsociale indsatser og de kommunale tilbud.

Analysen fremhæver bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning som en af de mulige forklaringer på den positive udvikling. UU-vejledningene har fra 2010 og frem vejledt unge om at komme videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Pia Vigh, Sekretariatsleder i UU Danmark forklarer om UU-vejledningernes arbejde i de udsatte boligområder:

  • I UU kan vi se, at der er store fordele ved at vi samarbejder med de lokale aktører i de udsatte boligområder. Nogle steder har vi allerede gode erfaringer med at samarbejde med de boligsociale indsatser, og vores UU-vejledere fortæller, at de ofte får en bedre snak med de unge og deres forældre, når de kommer ud i de unges boligområder. Det gør det simpelthen nemmere at få de unge i gang med en uddannelse. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at få styrket disse samarbejder fremover.
Om rapporten

Titel: På vej frem – En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

Udgivelsesdato: December 2015

Sideantal: 11

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser