Hjem / Udgivelser / Medborgercentre som platform for lokal sammenhængskraft
udgivelse
1. februar 2020

Medborgercentre som platform for lokal sammenhængskraft

Hvilken betydning kan et medborgercenter have for tværgående samarbejde i en bydel med et udsat boligområde? Det undersøges i CFBU’s fjerde og sidste rapport i en serie om medborgercentre og områdebaseret samarbejde.

En bred vifte af aktører yder et bidrag til at løfte landets udsatte boligområder. Ofte sker det gennem en områdebaseret indsats, som kræver tæt koordinering og samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser. De tværgående samarbejder skaber mere kvalificerede tiltag, da forskellige aktører bidrager med hver deres perspektiv og kompetencer.

Specialkonsulent og projektleder på undersøgelsen, Ane Glad, uddyber temaet for undersøgelsen:

Opgaven med at skabe velfungerende samarbejder i lokalområdet, er et vigtigt skridt på vejen til at løse de komplekse problemstillinger, som karakteriserer udsatte boligområder. I vores undersøgelsesrække af medborgercentre har vi iagttaget, hvordan medborgercentrene spiller en vigtig rolle i at facilitere og understøtte arbejdet med at få forskellige organisationer til at mødes om fælles mål. I denne undersøgelse kommer vi med anbefalinger til, hvad man helt konkret skal være opmærksom på, når man starter et nyt medborgercenter op med det formål at arbejde netværksorienteret.

MEDBORGERCENTRE ER SAMLINGSSTEDER

Medborgercentre fungerer ofte som fysisk og organisatorisk base for bl.a. frivilligt arbejde, fremskudte kommunale indsatser, rådgivnings-, lærings- og kulturtilbud samt boligsociale aktiviteter, ligesom de kan udgøre et mødested for beboere i området. CFBU’s rapport, ’Medborgercentre som platform for lokal sammenhængskraft’, bruger Medborgercentret Nordens Plads i Frederiksberg Kommune som case til at belyse udviklingen i netværksarbejdet over en 2-årig periode.

I arbejdet med undersøgelsen har CFBU haft fokus på, hvordan de mange erfaringer kunne bearbejdes til brugbare anbefalinger. Ane Glad uddyber:

Vores netværksanalyse viser, at Medborgercentret Nordens Plads har en helt central position i området med forbindelser til en stor andel af de organiserede aktører. Analysen viser også, at der i løbet af de to år er sket en tilbagegang i samarbejdsrelationerne lokalt i området. Tilbagegangen har flere årsager. På baggrund af undersøgelsen har vi udarbejdet en håndfuld anbefalinger, der er underbygget af den nyeste litteratur på området, og giver konkrete pejlemærker i forhold til at arbejde fokuseret og aktivt med netværksdannelse og samarbejde.

Om rapporten

Titel: Medborgercentre som platform for lokal sammenhængskraft – En undersøgelse af et medborgercenters betydning for tværgående samarbejde i en bydel med et udsat boligområde.

Udgivelsesdato: Februar 2020

Sidetal: 44

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser