Hjem / Udgivelser / Kortlægning af erfaringer med boligsocial anvisning til almene familieboligbofællesskaber
udgivelse
6. juni 2024

Kortlægning af erfaringer med boligsocial anvisning til almene familieboligbofællesskaber

Foto: Social- og Boligstyrelsen

Gennem de senere år er der sket en vækst i antallet af almene familieboligbofællesskaber, og der forventes en fortsat vækst i de kommende år. Samtidig er der indikationer på, at den kommunale anvisningsret i mindre grad anvendes til almene familieboligbofællesskaber.

Social- og Boligstyrelsen ønsker på den baggrund en undersøgelse af, hvordan kommunalt anviste borgere inkluderes i almene familieboligbofællesskaber og hvilke erfaringer, der er. Undersøgelsen skal bidrage til at forstå praksis og rationaler bag anvisning til bofællesskaber.

Undersøgelsen er gennemført af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) for Social- og Boligstyrelsen i perioden december 2023 – april 2024.

Nærværende notat afrapporterer undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen indeholder to dele:

  1. En indledende kortlægning blandt kommuner og boligorganisationer omkring brugen af kommunal boligsocial anvisning til almene familieboligbofællesskaber.
  2. En dyberegående afdækning af praksis og rationaler i tre udvalgte kommuner og bofællesskaber.

Dette notat afrapporterer undersøgelsens resultater.

Om notatet

Titel: Kortlægning af erfaringer med boligsocial anvisning til almene familieboligbofællesskaber

Udgivelsesdato: april 2024

Sidetal: 30

Se seneste udgivelser