Hjem / Udgivelser / Inspirations- og videnskatalog 2023
udgivelse
16. maj 2023

Inspirations- og videnskatalog 2023

“Inspirations- og Videnskatalog – viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden” er udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) for Landsbyggefonden (LBF). Kataloget samler og skaber overblik over viden og forskning om indsatser i udsatte boligområder, herunder CFBU’s egne undersøgelser. Nu er kataloget klar i en opdateret version.

Kataloget er primært henvendt til aktører i udsatte boligområder, som enten er involveret i udarbejdelsen af boligsociale indsatser eller på anden måde arbejder med eller har interesse for det områdebaserede arbejde i udsatte boligområder.

Dette katalog har til formål at samle og formidle den nyeste viden om virksomme indsatser og samarbejdsformer i udsatte boligområder. Indsatserne i kataloget er struktureret ud fra de fire indsatsområder, Landsbyggefonden (LBF) støtter med uddeling af midler under 2019-2026-midlerne; uddannelse og livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og sammenhængskraft og medborgerskab i udsatte boligområder.

Kataloget giver et overblik over det aktuelle vidensniveau inden for de mest udbredte boligsociale aktivitetstyper samt anbefalinger til, hvor man kan finde yderligere viden, hvis man ønsker at arbejde videre med nogle af de beskrevne aktiviteter.

Inspirations- og videnskatalog - Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden

Titel: Inspirations- og videnskatalog – Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden

Udgivelsesdato: Maj 2023

Sideantal: 217

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser