Hjem / Udgivelser / Hvad er boligsocialt arbejde?
udgivelse
4. oktober 2021

Hvad er boligsocialt arbejde?

Hvilke metoder og aktiviteter anvendes i det boligsociale arbejde? Hvad er de organisatoriske rammer? Og hvad er gevinsten ved at arbejde boligsocialt? Dette vidensblad er en kort introduktion til boligsocialt arbejde særligt tiltænkt nye aktører på det boligsociale felt, men det kan også være nyttigt for mere erfarne boligsociale aktører.

Effektmålinger indikerer, at boligsociale indsatser har en positiv påvirkning på områder som kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse. Derudover viser kvalitative undersøgelser, at både beboere og professionelle samarbejdspartnere finder indsatsen vigtig og virkningsfuld.

Formålet med det boligsociale arbejde er både at forebygge og afhjælpe at boligområderne ikke udvikler sig i en negativ retning. Samtidig med dette, skal arbejdet sørge for at styrke den udsatte beboer i at få bedre forudsætninger og livschancer.

Typisk er den boligsociale indsats placeret i områder med mange almene boliger, hvor udsatheden er koncentreret. Her supplerer det boligsociale arbejde den ordinære driftsindsats i kommuner og boligorganisationer, gennem mentorforløb, brobygning til foreningsliv, fritidsjob, beskæftigelsesindsatser eller forældrekurser.

Om vidensbladet

Titel: Hvad er boligsocialt arbejde?

Udgivelsesdato: Oktober 2021

Sidetal: 4

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser