Hjem / Udgivelser / Holdbar socialøkonomi
udgivelse
4. september 2022

Holdbar socialøkonomi

Rundt omkring i landets udsatte boligområder forener socialøkonomiske virksomheder social værdiskabelse og kommerciel forretningsdrift. De løfter både den enkelte beboer og det udsatte boligområde som helhed ved at ansætte beboere, der har særlige barrierer for at komme i job og ved at tilføre nyt erhvervs- og byliv til boligområderne.

Boligsociale indsatser kan sikre, at socialøkonomiske virksomheder rammer de lokale beboeres behov i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at virksomhederne får en god samarbejdsrelation med andre aktører i lokalområdet. Særligt samarbejdet med kommunen kan være afgørende for at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på job og uddannelse.

Rapporten synliggør de gevinster, som socialøkonomiske virksomheder tilbyder beboere og boligområder i forhold til at etablere en rummelig arbejdsplads, bidrage til inklusion og medborgerskab foruden skabe mere byliv og et forbedret image.

CFBU har fire gode greb, som boligorganisationer og boligsociale indsatser kan anvende for at understøtte en socialøkonomisk virksomhed:

1. Kobl til lokale behov og samarbejdspartnere

2. Bidrag til forretnings- og produktudvikling

3. Synliggør og markedsfør den sociale værdiskabelse

4. Tænk socialøkonomi ind i driften

– Boligorganisationer og boligsociale indsatser har en unik mulighed for at understøtte, at socialøkonomiske virksomheder får en holdbar og lokalt forankret position i udsatte boligområder. Det kan være en stor udfordring at være frontløber for social ansvarlighed samtidig med at tjene nok penge til, at de benhårde regnskaber går op. Og her kan boligorganisationers købekraft og faste driftsopgaver sammen med boligsociale indsatsers viden om beboere foruden deres strategiske samarbejdsrelationer med særligt kommunen og kommunens jobcenter bane vejen for at socialøkonomiske virksomheder rent faktisk lykkes på den lange bane, siger Karen Broberg, specialkonsulent og medforfatter til rapporten.

Om rapporten

Titel: Holdbar socialøkonomi – Hvordan får socialøkonomiske virksomheder en blivende position i udsatte boligområder?

Udgivelsesdato: September 2022

Sidetal: 58

Fakta

Hvad er en social økonomisk virksomhed?: En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål, gennem sit virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.
Den skal leve op til fem kriterier for at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed (se info i rapporten).

Hvor mange er der?: I 2021 var der 20 socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder med en boligsocial helhedsplan.

Hvem er rapporten til?: Til boligorganisationer og boligsociale indsatser som overvejer at understøtte en socialøkonomisk virksomhed i sit boligområde.

Specialkonsulent
Natasja Lund
Tlf. 30 99 03 41
nlu@cfbu.dk
Kontakt Natasja, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser