Hjem / Udgivelser / Godt på vej
udgivelse
12. januar 2012

Godt på vej

Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte boligområder og bidrage til at bryde den sociale arv. Blot 24 pct. af de unge i udsatte boligområder har et fritidsjob, hvilket er halvt så mange som på landsplan. 

Og det er et problem, fordi fritidsjob har væsentlig betydning for de unges uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens senere i livet. Det indikerer en ny undersøgelse fra CFBU, hvor sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder analyseres.


SAMMENLIGNING MELLEM UNGE MED OG UDEN FRITIDSJOB

I undersøgelsen sammenlignes udviklingen for unge med og uden fritidsjob, og de to grupper følges fra de var 15 år i 2005 og fire år frem. Her viser det sig bl.a. at fritidsjob er særligt gavnligt for unge med svag social baggrund:

  • Da de unge i denne gruppe var blevet 17 år, var 62 pct. af de tidligere fritidsjobbere i uddannelse, mod blot 47 pct. af dem, der ikke havde haft et fritidsjob.
  • Som 19-årige var 92 pct. af de tidligere fritidsjobbere i beskæftigelse og uddannelse, mens det gjaldt for blot 65 pct. af dem, der ikke havde haft et fritidsjob.

– Vi kan ikke udelukke, at de unges motivation og personlige ressourcer også spiller ind i ligningen. Undersøgelsen indikerer dog, at fritidsjobbet kan være et springbræt for de unge i udsatte boligområder, og dermed være med til at bryde den sociale arv, siger rapportens hovedforfatter Louise Glerup Aner.


FRITIDSAKTIVITETER KAN GØRE FORSKELLEN

I 60 udsatte boligområder er der for at øge antallet af fritidsjobbere etableret projekter, hvor de unge bl.a. støttes i at skrive jobansøgninger og gå til jobsamtaler.

Interviews med de unge og projektmedarbejderne viser, at de unge gennem fritidsjobbet får styrket deres kompetencer og motivation i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Og CFBU’s analyse tyder på, at fritidsjobaktiviteterne virker.

I udsatte boligområder, som har gennemført fritidsjobaktiviteter har 25,7 pct. af de unge et fritidsjob, mens dette blot gælder 23,2 pct. af de unge i udsatte boligområder uden fritidsjobaktiviteter; en forskel, der ikke var til stede inden fritidsjobaktiviteterne blev igangsat.

Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder

Udgivelsesdato: Januar 2012
Sideantal: 36

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser