Hjem / Udgivelser / Fremskudt beskæftigelse
udgivelse
4. maj 2022

Fremskudt beskæftigelse

Borgere med langvarig ledighed er markant overrepræsenterede i udsatte boligområder. Andelen af borgere, der har været på overførselsindkomst i mindst fem år i træk, er således over tre gange højere i udsatte boligområder sammenlignet med landsgennemsnittet. Der er både et stort menneskeligt og kommuneøkonomisk potentiale forbundet med at hjælpe denne gruppe i arbejde. En fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder er en lovende metode.

En fremskudt beskæftigelsesindsats er kendetegnet ved, at jobcenteret forankrer en gruppe medarbejdere og deres arbejdsopgaver fysisk i et eller flere boligområder. Den fremskudte organisering tager afsæt i de ledige borgeres bopæl. Hermed afviger den fremskudte indsats fra jobcentrenes typiske organisering, hvor afdelinger, sagsstammer og indsatser er opdelt efter fx ledighedsgrupper og lovgivning, alder eller medarbejderfunktioner.

Det er imidlertid ikke kun jobcentermedarbejdernes fysiske forankring i boligområdet, der gør en fremskudt beskæftigelsesindsats. Vidensbladet præsenterer hvilke potentialer der er for at helhedsorientere den faglige tilgang i beskæftigelsesindsatsen, når den rykker tættere på den boligsociale indsats.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Boligsocial Udvikling i efteråret 2021 fandt, at 28 jobcentre/kommuner har en beskæftigelsesindsats med særligt fokus på beboere i et eller flere boligområder.

Om vidensbladet

Titel: Fremskudt beskæftigelse

Udgivelsesdato: Maj 2022

Sidetal: 6

Konsulent
Ulrik Lerbech Vinther
Tlf. 23 63 75 35
ulv@cfbu.dk
Kontakt Ulrik, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.
Chefkonsulent
Rikke Engly Mygind
Tlf. 30 29 76 63
rem@cfbu.dk
Kontakt Rikke, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser