Hjem / Udgivelser / Fædreindsatser
udgivelse
29. september 2016

Fædreindsatser

Alle fædre ønsker det bedste for deres børn. Og netop fædre i udsatte boligområder kan gøre en aktiv indsats for at bakke op om børn og unge i boligområderne, viser et nyt dansk og nordisk litteraturstudie samt et feltstudie, som CFBU har lavet. Fædre som er synlige i lokalområdet og deltager i aktiviteter kan være inspirerende rollemodeller for de unge.

Hidtil har mange lokale indsatser båret præg af, at det primært var mødrene, der mødte op og repræsenterede deres familie. Fædreindsatser er således en ny platform, hvor mænd kan komme på banen gøre en positiv forskel for deres boligområde på lige fod med kvinderne.

Fædreindsatser består typisk i et kursusforløb for en gruppe af fædre. Målet med kursusforløbene er at fædrene efterfølgende laver frivilligt arbejde i lokalområdet. Det kan f.eks. være at arrangere en fodboldturnering, at skabe dialog mellem børneinstitutioner og lokalområdets fædre eller være en støtte for enkelte sårbare fædre i boligområdet.

I en del år har det været Bydelsmødre, som har lavet en lignende indsats for kvinder i mange udsatte boligområder. Fædreindsatserne er en ny platform, hvor mænd kan komme på banen for at gøre en positiv forskel for deres boligområde på lige fod med kvinderne.

CFBU’s undersøgelse peger på, at mænd og særligt mænd med anden etnisk baggrund end dansk kan være en meget svær målgruppe at rekruttere til boligsociale indsatser. Dette kan blandt andet skyldes, at mændene føler sig stigmatiserede som dårlige forældre. Hvis man skal rekruttere fædre er det derfor vigtigt at lægge vægt på, at fædrene kan gøre en forskel.

-Det er meget vigtigt, hvordan man formidler et projekt til fædrene. Hvis man f.eks. går ud og siger: ”Jeg har et rigtig godt projekt. Det handler om opdragelse af børn, så tænker de: Det har jeg ikke behov for. Så formidlingen er vigtig. Man skal i stedet sige: Du har stor erfaring med opdragelse, vi savner din viden og erfaring.”, siger Fadi, projektmedarbejder fra Tingbjerg.

Rapportens intention er at klæde boligsociale medarbejdere og deres samarbejdspartnere i kommunerne – skolerne og institutionerne – på til at arbejde med fædre med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte boligområder.

Gode råd fra rapporten

 • Læg vægt på, at fædrene er en ressource for boligområdet og at de kan gøre en forskel i stedet for at se dem som udsatte.
 • Find deltagere i lokale foreninger og organisationer og bed fædrene om at sprede ordet om indsatsen i deres eget netværk.
 • Ansæt en mandlig medarbejder, som fædrene kan spejle sig i.
 • Hav fokus på at skabe gensidig forståelse mellem repræsentanterne for de lokale institutioner – børnehave, skole, socialforvaltning – og fædrene. Vær opmærksom på at skabe en ligeværdig dialog.
 • Klæd fædrene godt på til at lave frivilligt opsøgende arbejde, så de kender deres rolle og begrænsninger.
 • Vær allerede på et tidligt tidspunkt i projektforløbet opmærksom på, at indsatsen skal kunne bæres videre af fædrene selv.
Om rapporten

Titel: Fædreindsatser – Baggrundsviden og praksisanvisninger til det boligsociale arbejde med fædre i udsatte boligområder

Udgivelsesdato: September 2016

Sidetal: 53

 

Gode råd fra rapporten
 • Læg vægt på, at fædrene er en ressource for boligområdet og at de kan gøre en forskel i stedet for at se dem som udsatte.
 • Find deltagere i lokale foreninger og organisationer og bed fædrene om at sprede ordet om indsatsen i deres eget netværk.
 • Ansæt en mandlig medarbejder, som fædrene kan spejle sig i.
 • Hav fokus på at skabe gensidig forståelse mellem repræsentanterne for de lokale institutioner – børnehave, skole, socialforvaltning – og fædrene. Vær opmærksom på at skabe en ligeværdig dialog.
 • Klæd fædrene godt på til at lave frivilligt opsøgende arbejde, så de kender deres rolle og begrænsninger.
 • Vær allerede på et tidligt tidspunkt i projektforløbet opmærksom på, at indsatsen skal kunne bæres videre af fædrene selv.
Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser