Hjem / Udgivelser / Brobygning mellem skole og forældre
udgivelse
29. september 2016

Brobygning mellem skole og forældre

Børn klarer sig bedre i skolen, hvis deres forældre bakker dem op og f.eks. læser lektier med dem. Men det er ofte vanskeligt for skolerne at nå de sårbare forældre og få et samarbejde i gang om at styrke børnenes skolegang.

Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling samler en række gode eksempler, hvor helhedsplaner i udsatte boligområder bygger bro mellem skoler og sårbare familier.

Håndbogen viser, hvordan boligsociale medarbejdere i udsatte boligområder (f.eks. ansatte i helhedsplanerne) kan agere bindeled mellem sårbare familier og børnenes skoler. Lokale medarbejdere i boligområderne har ofte et andet kendskab til familierne og opfattes ikke på samme måde som myndighedspersoner. Det gør det muligt at få en fod i døren og få skabt kontakt til forældrene.

Hjemmebesøgene i Kolding er en af fem indsatstyper beskrevet i håndbogen, hvor også forældreundervisning, forældrenetværk, UU-vejledning og familieklasser indgår. På tværs af alle indsatserne har CFBU samlet fire anbefalinger til god brobygning mellem skoler og forældre: Find de rigtige, Sæt ord på det svære, Se forældre som en ressource og Gør det uformelt.

Om rapporten

Titel: Brobygning mellem skole og forældre – En håndbog om boligsociale indsatser

Udgivelsesdato: September 2016

Sidetal: 32

 

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser