Hjem / Udgivelser / Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger
udgivelse
27. august 2014

Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger

Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end i landet som helhed. Disse udsatte ledige har hyppigt en række udfordringer ud over ledighed. Ofte er der tale om et samspil af lavt uddannelsesniveau, sociale og familie- mæssige udfordringer, fysiske eller psykiske problemer, økonomiske problemer og misbrug. Desuden har de ledige i udsatte boligområder ofte sproglige udfordringer.

Derfor gennemfører en række udsatte boligområder boligsociale, helhedsorienterede beskæftigelsesfremmende indsatser, som søger at hjælpe områdernes udsatte ledige med at opnå beskæftigelse eller komme i uddannelse. Vejen til beskæftigelse er dog ofte lang, og for mange ledige handler det i første omgang om at få hjælp til at håndtere de udfordringer, der står i vejen for et overskud til at fokusere på beskæftigelse eller uddannelse.

Denne håndbog er målrettet boligselskaber, boligsociale helhedsplaner og kommuner, der skal i gang med – eller indgår i et samarbejde om – at starte en boligsocial job- og uddannelsesvejledning. Håndbogen giver gode råd til, hvordan man kommer godt i gang, samt hvordan man driver en boligsocial job- og uddannelsesvejledning.

Håndbog - Boligsociale job- og uddannelsesvejledning

Udgivelsesdato: August 2014

Sideantal: 8

Chefkonsulent
Lasse Kjeldsen
Tlf. 31 31 87 16
lkj@cfbu.dk
Kontakt Lasse, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Se seneste udgivelser