Hjem / Projekter / Udsatte drenge med etnisk dansk oprindelse
projekt
8. januar 2024

Udsatte drenge med etnisk dansk oprindelse

Udsatte drenge med etnisk dansk oprindelse fremhæves ofte, når der tales om chanceulighed. VIVE har f.eks. vist, at denne gruppe er mindre tilbøjelige til at gennemføre en ungdomsuddannelse samt at de ofte kommer fra familier med svære og komplekse problemstillinger. Nogle af de unge har gennem deres opvækst oplevet svigt af systemet og udviklet en mistillid til, at der er nogle professionelle, der kan hjælpe dem. De er ofte mindre synlige i gadebilledet og kommer ikke nødvendigvis i de boligsociale indsatser. Center for Boligsocial Udvikling er i gang med en undersøgelse, der har til formål at sætte fokus på det problemkompleks, som udsatte drenge med etnisk dansk baggrund oplever. Undersøgelsen er baseret på registerdata om beboere i udsatte boligområder samt interviews med forskellige aktører.

Specialkonsulent
Ane Glad
Tlf. 27 28 71 33
agl@cfbu.dk

Projekt samling