Hjem / Projekter / Skolefravær
projekt
1. november 2023

Skolefravær

Landets skoler rapporterer om et stigende antal af elever, der har et bekymrende højt skolefravær. Dette kan på sigt få negative konsekvenser for de unges videre vej ind i uddannelse og arbejde, men er også et tegn på, at det enkelte barn er udfordret i sin hverdag. I stadig flere boligsociale helhedsplaner arbejder man derfor målrettet med, at hjælpe børn og unge fra udsatte boligområder, som finder det svært at komme i skole. Dette arbejde kan både have en forebyggende og en mere indgribende karakter, men vi mangler viden om hvad der kendetegner det boligsociale bidrag samt om, hvordan boligsociale medarbejdere i praksis understøtter samarbejdet mellem skole, elev og familie. Dette stiller CFBU skarpt på en mindre undersøgelse, som gennemføres i efteråret 2023.

Kontakt Rikke Egaa Jørgensen hvis du ønsker at høre mere om det konkrete projekt.

Specialkonsulent
Rikke Egaa Jørgensen
Tlf. 93 95 50 89
reg@cfbu.dk
Kontakt Rikke, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Projekt samling