Hjem / Projekter / Mistrivsel blandt børn i udsatte boligområder
projekt
12. december 2023

Mistrivsel blandt børn i udsatte boligområder

Center for Boligsocial Udvikling er i gang med en undersøgelse som sætter fokus på børns trivsel i skolen i de udsatte boligområder.

I udsatte boligområder findes der flere børn i udsatte positioner, hvor der ofte er mange forskellige og overlappende faktorer på spil, som kan have betydning for deres trivsel i skolen. Formålet med dette projekt er at give et overordnet billede af trivslen og de trivselsudfordringer der er for de børn i de udsatte boligområder.

I projektet vil der blive udarbejdet mindre registeranalyser, som nærmere undersøger skoletrivsel i de udsatte boligområder målt ud fra en række parametre som: ’skoleskift’, ’fravær’ og ’den faglige og sociale trivsel’ i skolen. Derudover vil vi opsamle og videreformidle viden fra nyere undersøgelser, som har set nærmere på trivselsudfordringer for børn i skolen.  Endelig vil projektet give konkrete nedslag og eksempler på, hvordan helhedsplanerne i udsatte boligområder aktuelt arbejder med at håndtere mistrivsel i skolen for børn i de udsatte boligområder.

Hvis du der interesseret mere viden om, hvordan det ser ud med skoletrivslen for børn i de udsatte boligområder, så følg med i løbet af 2024, hvor de korte vidensblade vil blive publiceret og formidlet.

Seniorkonsulent
Jonas Følsgaard Grønvad
Tlf. 60 51 08 64
jfg@cfbu.dk
Kontakt Jonas, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Projekt samling