Hjem / Projekter / Negativ social kontrol
projekt
16. april 2024

Negativ social kontrol

Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration (2021)

Her stiller vi skarpt på, hvordan den boligsociale indsats kan arbejde med at fremme, at beboere i udsatte boligområder kan indgå i samfundets fællesskaber på lige fod med andre – og hvordan forebyggelse af negativ social kontrol begynder at blive et mere målrettet arbejdsfelt.

Når negativ social kontrol står i vejen for job blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (2023)

Her samler vi op på praksisnære erfaringer med at forebygge negativ social kontrol blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som hindring for deres vej i arbejde. Det sker med primært afsæt i kommunale ressourcepersoner og jobcentermedarbejderes arbejde.

Boligsocialt blik for negativ social kontrol (2024)

Her kortlægger vi, på hvilke måder boligsociale helhedsplaner har fokus på negativ social kontrol. Det sker på baggrund af en læsning af helhedsplansdokumenter for alle aktuelle boligsociale helhedsplaner.

Kortlægningen er første skridt i en undersøgelse af, hvordan boligsociale medarbejdere arbejder med negativ social kontrol.

Hvordan forstår og arbejder den boligsociale indsats med negativ social kontrol? (2024)

Her giver vi et praksisnært indblik i det boligsociale arbejde med negativ social kontrol lokalt i udsatte boligområder, suppleret med centraler begreber og perspektiver fra forskning på området. Det sker med afsæt i erfaringer og eksempler fra boligsociale medarbejderes arbejde på tværs af landet.

Civile aktørers rolle i forebyggelse af negativ social kontrol (2024, igangværende undersøgelse)

Her samler vi op på erfaringer med, hvordan civile aktører kan arbejde med at forebygge negativ social kontrol – og hvilken betydning det har, når civile aktører laver lokalt forebyggende arbejde, der hvor borgere lever og bor.

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Projekt samling