Hjem / Projekter / Negativ social kontrol
projekt
20. juni 2023

Negativ social kontrol

CFBU er i gang med at lave en række udgivelser, der har fokus på negativ social kontrol. Det gør vi gennem undersøgelser, der belyser emnet fra forskellige vinkler:

 

Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration (2021)

Her stiller vi skarpt på, hvordan den boligsociale indsats kan arbejde med at fremme, at beboere i udsatte boligområder kan indgå i samfundets fællesskaber på lige fod med andre – og hvordan forebyggelse af negativ social kontrol begynder at blive et mere målrettet arbejdsfelt.

 

Når negativ social kontrol står i vejen for job blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (2023, indeværende erfaringsopsamling)

Her samler vi op på praksisnære erfaringer med at forebygge negativ social kontrol blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som hindring for deres vej i arbejde. Det sker med primært afsæt i kommunale ressourcepersoner og jobcentermedarbejderes arbejde.

 

Områdebaseret forebyggelse af negativ social kontrol (2023, igangværende undersøgelse)

Her undersøger vi nærmere, hvordan boligsociale indsatser kan arbejde med at forebygge negativ social kontrol i netværk og grupper lokalt i udsatte boligområder.

Chefkonsulent
Sarah Lunar
Tlf. 26 40 25 80
slu@cfbu.dk
Kontakt Sarah, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

Projekt samling