Sådan arbejder vi med vidensproduktion

Hjem / Om CFBU / Sådan arbejder vi med vidensproduktion

Sådan arbejder vi med vidensproduktion

Valg af nye undersøgelser

Vores valg af nye undersøgelser er drevet af, hvor vi ser et vidensbehov på feltet på baggrund af vores egne undersøgelser og vores dialog med eksperter og relevante aktører i de udsatte boligområder. Formålet med vores projekter er at være fremadrettet og dels bidrage med viden til de mange forskellige aktørers arbejde i de udsatte boligområder og dels bidrage til samfundsdebatten om udviklingen af de udsatte boligområder.

Desk study af dansk og international forskning

Som en indledende del af vores undersøgelser laver vi et desk study af aktuel og relevant forskning på området – det gælder både dansk og international forskning. Vi anvender både grå litteratur og videnskabelige artikler. 

Kvalitative og kvantitative kompetencer

Vi har meget stærke kvalitative og kvantitative kompetencer i CFBU, som vi kombinerer eller bruger hver for sig i vores undersøgelser. I  vores kvalitative undersøgelser anvender vi primært interviews, fokusgruppeinterview og etnografisk feltarbejde med deltagerobservation som metode.

I vores kvantitative undersøgelser anvender vi surveys og registeranalyser i vores undersøgelser.

Cases & målgrupper

Vores undersøgelser er meget empiriske, og vi indsamler som udgangspunkt altid selv data fra danske cases. Det kan fx være data fra forskellige aktører i udsatte boligområder eller data fra en særlig indsats. Vi starter ofte vores undersøgelser med en kortlægning af en indsats eller problemstilling tværs af udsatte boligområder, fx omdannelsesområderne. På baggrund af dette udvælges relevante cases. Derudover inddrages internationale cases også som reference cases, når det er relevant.

Vores undersøgelser belyser mange forskellige målgrupper og segmenter. Det kan fx være et medarbejderperspektiv fra boligorganisationer, kommuner, boligsociale indsatser eller developere. Det kan også være et beboerperspektiv i et boligområde eller et særligt segment, fx unge.

Workshops

Vi bruger workshops til at gå i dialog med relevante aktører på feltet i forbindelse med vores undersøgelser. Det gør vi dels for at kvalificere vores resultater men også for at generere data til vores undersøgelser.

Intern og ekstern kvalificering af rapporter

Vi har en struktureret proces for vores vidensproduktion, hvor alle skriftlige produkter gennemgår en intern opponering oftest 2 gange. Derudover kvalificeres resultaterne ved en ekstern kvalificering af eksperter på området. 

Analyse

Vi anvender softwareprogrammet Nvivo til at strukturere og analysere vores kvalitative data i undersøgelserne. Derudover anvender vi også programmet Miro i vores dataanalyse. 

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

VORES PASSION FOR AT SKABE FORANDRING

Et overblik over vores temaer

Beskæftigelse

Byudvikling

Hvad er boligsocialt arbejde?

Kriminalitetsforbyggelse

Medborgerskab og sammenhængskraft

Uddannelse og livschancer