CFBU’s organisation

Hjem / Om CFBU / CFBU’s organisation

CFBU’s organisation

CFBU’s finansiering

Center for Boligsocial Udvikling har eksisteret som selvejende institution siden 2009 – nu under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Centerets nuværende bevilling løber fra 2021-2026.  Centeret har er årligt budget på 13 millioner kroner, hvoraf den ene halvdel af driftsmidlerne kommer fra Landsbyggefonden, den anden fra de statslige satspuljemidler.

CFBU må gerne drive indtægtsdækket virksomhed.

 

CFBU’s bestyrelse

Thomas Lykke Pedersen (formand), borgmester i Fredensborg Kommune

Geeti Amiri, forfatter, samfundsdebattør og lærerstuderende

Ali Aminali, forfatter, radiovært og socialrådgiver

Mikkel Sune Smith, afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Rikke Lønne, afdelingschef, Samarbejde og udvikling, BL      

Kit Jørgensen, specialkonsulent, Klima og Tværkommunalt Samarbejde, KL

Aviaja Sigsgaard, afdelingschef for Center for Afdeling for Social Udvikling, Landsbyggefonden

Lotte Horsholt, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Centerleder
Anne Maria Foldgast
Tlf. 25 60 78 28
amf@cfbu.dk
Kontakt Anne Maria, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring.

VORES PASSION FOR AT SKABE FORANDRING

Et overblik over vores temaer

Beskæftigelse

Byudvikling

Hvad er boligsocialt arbejde?

Kriminalitetsforbyggelse

Medborgerskab og sammenhængskraft

Uddannelse og livschancer