Hjem / Nyheder / VIDENSKATALOG PRÆSENTERER 39 BOLIGSOCIALE KERNEAKTIVITETER
nyheder
12. januar 2022

VIDENSKATALOG PRÆSENTERER 39 BOLIGSOCIALE KERNEAKTIVITETER

”Inspirations- og Videnskatalog – viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden” er titlen på CFBU’s omfattende overblik, der nu udkommer i en version 3.0.

CFBU udkom med første version af kataloget i februar 2016. Siden da har kataloget gennemgået flere opdateringer. Nye evalueringer og forskning er kommet til på det boligsociale område, hvorfor kataloget nu er tilgængeligt i en opdateret og forbedret udgave.

Videnskataloget er primært henvendt aktører fra det boligsociale felt, som enten er involveret i udarbejdelsen af boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden, eller på anden måde arbejder med eller har interesse i udvikling af udsatte boligområder.

Som noget nyt introduceres vidensniveauet for aktiviteter relateret til indsatsområdet ’Sammenhængskraft og medborgerskab’. Det supplerer de øvrige tre indsatsområder under de boligsociale indsatser, støttet af Landsbyggefonden: beskæftigelse, uddannelse & livschancer samt kriminalitetsforebyggelse.

Centerleder Birgitte Mazanti siger i forbindelse med udgivelsen:

Sammenhængskraft og medborgerskab – eller i folkemunde kaldet integration – har i lang tid haft et indirekte fokus i det boligsociale arbejde. Nu er arbejdet med social integration formaliseret som et indsatsområde for sig. Derfor har CFBU gennem det sidste års tid foretaget en større indsamling af viden om metoder og aktiviteter relateret til integrationsindsatsen i udsatte boligområder. Meget af denne viden er nu at finde i kataloget, som jeg håber fortsat kan være med til at kvalificere den boligsociale indsats.”

Enkel adgang til viden om, hvad der virker
CFBU blev etableret i 2009 med formålet om at kvalificere det boligsociale arbejde gennem evalueringer, analyser og rådgivning på nationalt plan. En betydelig del af den samlede viden i kataloget beror derfor også på undersøgelser foretaget af CFBU gennem det sidste årti.

Kataloget er inddelt i fire tematiske indsatsområder, som fastlægges i Landsbyggefondens regulativer og vejledninger. Indsatsområderne er: uddannelse & livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft & medborgerskab. Kataloget skal fungere som opslagsværk og central inspirationskilde og vidensbank i forbindelse med opstart og løbende tilpasning af boligsociale indsatser.

Funktionsleder ved Landsbyggefondens boligsociale funktion, Aviaja Julie Sigsgaard, siger:

Boligorganisationer og kommuner har mangeårig erfaring med boligsociale indsatser, der virker i forhold til at forebygge parallelsamfund, sikre trygge opvækstvilkår og give beboerne et godt fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er indsatser, der bidrager til sammenhængende byer – også socialt. Landsbyggefonden understøtter den lokale udvikling med betydelige midler, og jeg er glad for, at kataloget medvirker til, at gode erfaringer kan skaleres.”

Fakta

  • Inspirations- og Videnskataloget afdækker vidensniveauet for 39 af de mest udbredte boligsociale aktiviteter.
  • Alle aktiviteter beskrives ud fra fire videnstyper: Målgruppe, metode, implementering og virkning.
  • CFBU har fulgt Socialstyrelsens fremgangsmåde for vidensdeklarering af sociale indsatser.
  • Aktiviteternes vidensniveau vurderes på en skala fra A til D, som foretages på baggrund af evaluerings- og forskningslitteratur.

Kontakt

Kommunikationsrådgiver Jesper Damm Olsen, tlf. 30 11 14 86

 LÆS MERE OG HENT KATALOG

Se seneste nyheder