Hjem / Nyheder / Sammen om fravær: Boligsociale og kommunale aktører må forene kræfterne
nyheder
17. april 2024

Sammen om fravær: Boligsociale og kommunale aktører må forene kræfterne

Højt skolefravær er en udfordring i de udsatte boligområder, viser ny CFBU-undersøgelse. Tværsektorielt samarbejde viser en vej frem.

Mange børn oplever en daglig udfordring med at møde op i skolen. Et voksende antal udvikler et alarmerende fravær, og det gælder især børn fra udsatte boligområder.

Det fremgår af CFBU’s undersøgelse af skoleåret 2022/2023, der viser, at 38 pct. af elever i boligområder med en helhedsplan har et fravær over 10 pct., hvilket er 10 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Udviklingen har ført til en skærpet opmærksomhed på problematikken i de boligsociale helhedsplaner, hvor omtrent halvdelen i dag har eksplicit fokus på fraværsindsatser.

En af disse er den boligsociale helhedsplan i Randers, hvor arbejdet med at forebygge og håndtere fravær foregår i en koordineret indsats på tværs af den boligsociale helhedsplan, skole, den kommunale forvaltning, PPR og frivillige foreninger.

Ifølge Tine Braüner Jung, projektleder i Bysekretariatet i Randers, er dette tværsektorielle samarbejde afgørende for at styrke trivsel og skoletilhør hos udsatte børn og unge:

“For at støtte disse børn bedst muligt er det essentielt, at vi går sammen på tværs af det kommunale og det boligsociale. Ved at arbejde sammen kan vi identificere og imødekomme de individuelle behov hos hvert barn og familie, hvilket er afgørende,” siger Tine Braüner Jung.

Et helhedsorienteret blik

Den fælles indsats i Randers fokuserer på at afdække, hvilke tiltag der kan være til gavn for den enkelte familie, herunder boligsociale tilbud såsom fritidsaktiviteter, familienetværk og lommepengejobs, forklarer Tine Braüner Jung.

“De kommunale partnere er for os afgørende for at sikre, at vores indsatser også tilgodeser nogle af de familier, der ellers ikke er så synlige hos os, og vores erfaring er, at vi på den anden side kan være medvirkende til, at skolerne får øjnene op for nogle familier, vi har tæt kontakt til,” tilføjer Tine Braüner Jung.

Hun betoner også, at de boligsociale medarbejderes stærke relationsarbejde er et afgørende bidrag, der spiller en central rolle i understøttelsen af det enkelte barns trivsel. Derudover lægger de vægt på at inddrage og støtte familierne.

Samtidig med et fokus på barnet og familien, understreger hun vigtigheden af at medtænke skolen og fritidsmiljøets betingelser som væsentlige faktorer for barnets deltagelse og trivsel:

“Dette [skolefraværet, red.] kan skyldes forskellige faktorer såsom familiære barrierer, forældrenes egne erfaringer fra deres skoletid eller manglende kendskab til den danske grundskole. Samtidig er det vigtigt at se på klasserummet, som børnene skal være en del af i skolen, da det spiller en afgørende rolle i deres trivsel og læring,” siger Tine Braüner Jung.

Hendes iagttagelser harmonerer med konklusionerne i CFBU’s nyeste rapport Skolefravær i udsatte boligområder, der understreger nødvendigheden af et helhedsorienteret blik på den konkrete fraværsudfordring.

Den sociale slagside

Ifølge CFBU’s undersøgelse er socioøkonomiske ulighedsfaktorer en blandt flere faktorer, som spiller en rolle for udviklingen af langvarigt fravær. Denne observation kan Tine Braüner Jung bekræfte:

“Vi genkender helt klart billedet fra CFBU’s undersøgelse, der viser den stærke sammenhæng mellem børns udsathed og risikoen for skolefravær. Vores erfaringer understøtter dette, da vi ofte ser, at børn fra udsatte familier, af forskellige årsager, kan have en øget risiko for skolefravær.”

De negative konsekvenser af langvarigt skolefravær omfatter både dårlig trivsel og lavere afgangskarakterer samt potentielle psykiske, sociale og økonomiske problemer på lang sigt.

Derfor lyder en af konklusionerne i CFBU’s rapport Skolefravær i udsatte boligområder, at der ligger en væsentlig opgave i at løfte fraværsudfordringen, hvis vi skal sikre, at børn i udsatte boligområder får samme muligheder som alle andre.

                                                                                                                                                                                         Læs rapporten her

Se seneste nyheder