Hjem / Nyheder / ROLLEMODELLER I SPIL
nyheder
28. november 2019

ROLLEMODELLER I SPIL

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) afholdt forleden en velbesøgt workshop om rollemodeller hos MS i København. Workshoppen var en blanding af oplæg, øvelser og gruppearbejde.

Mette Fabricius, chefkonsulent hos CFBU, fortalte om ung-til-ung metodens virksomme elementer:

– CFBU har udgivet en rapport om rollemodeller, og det er en af de indsatser, vi anbefaler. Det kan have en stor effekt – især når man arbejder med unge i udsatte boligområder.

Om Mellemfolkeligt Samvirkes engagement i unge siger projektleder Rikke Hove Bæk:

– Vi har i de sidste fem-seks år arbejdet med at udvikle unges demokratiske forståelse og støttet unge i at organisere sig lokalt i udsatte boligområder. Vi har nogle rigtig gode partnerskaber på Nørrebro, i Tingbjerg, Bispebjerg, Brøndby Strand og Albertslund. Vi har gode og stærke samarbejder med de boligsociale medarbejdere. Vi arbejder også med klubber, så det er en helhedsorienteret indsats, hvor vi forsøger at bidrage med gode fællesskaber og kontakter med henblik på at skabe gode lokalsamfund, hvor de unge kan udvikle sig.

Projektkoordinator Anders Asbjørn Høst og projektleder Rikke Hove Bæk fra Mellemfolkeligt Samvirke fortalte om 1:1 samtalen og grænsefællesskaber, dvs. hvordan man strategisk rekrutterer og fastholder unge.

Hvorfor har Mellemfolkeligt Samvirke sat fokus på arbejdet med unge, Rikke Hove Bæk?

– Det er noget, som har ligget i vores DNA i rigtig mange år. Unge er målgruppen for vores samlede strategi både internationalt og i Danmark. Tidligere har vi haft fokus på fx kvinder eller dem, der var allermest fattige, men nu er det unge, fordi vi kan se, at det er unge, som skaber forandringerne for den kommende generation. Vores civilsamfundsorganisations formål er at skabe forandringer i en ulig verden. Så fokus er på unge. De skal gå forrest for at skabe en mere lige verden.

Hvad er jeres input til denne workshop?

– Vores input har været rekruttering og fastholdelse af unge på den ene side, og på den anden side, hvordan arbejder du egentlig med mangfoldige grupper? Nogle unge har komplekse livserfaringer, mens andre klarer sig godt i skolen. Udfordringen er, hvordan du inkluderer mange unge, når du laver forandringer.

Hvordan får I fat i de unge?

– Vi laver de her 1:1 samtaler med de unge, som handler om, hvordan man skaber og opbygger relationer med mennesker og laver gensidige forpligtigelser. Det er den opskrift, vi giver her på workshoppen. Det er vigtigt at have gode partnerskaber, det er en stor del af vores DNA i MS, vi kan ikke gøre det alene. Vi kan bidrage med nogle kompetencer, men vi kan ikke det hele. Det med at rekruttere, er et samspil mellem forskellige aktører.

Hvad er jeres erfaringer med de unge?

– For et vellykket projekt, er det jo en kombination af forskellige ting, der skal gå op. Min erfaring er, at det er vigtigt at lytte til den individuelle unge: Hvad er det for nogle kompetencer, du har brug for? Hvordan kan du vokse i det her sammen med det fællesskab? Jeg har fokus på individuel empowerment og den fællesorienterede platform. At der er energi og visioner, som bærer det, og ikke en eller anden specifik dagsorden, det er ret afgørende kombineret med de stærke partnerskaber.

Gør I en forskel?

– Ja, uden at lyde alt for selvglade. De unge vokser rigtig meget, når de har været gennem vores forløb. Alternativet er nogle livsbaner, som kan være meget uheldige. Det giver nogle refleksioner over fællesskabet at blive inkluderet i nogle projekter. Når de kommer herind studser de over ord og navne som civilsamfund, NGO og Mellemfolkeligt Samvirke, hvad fanden er det for noget? Er det noget man kan lave, kan man være frivillig, kan man være med til at samle tøj ind? At forstå, hvordan man også kan udøve sit medborgerskab, og være en del af et demokratisk samfund. Og lige det med at have stået og ikke vidst, hvad man skal med sit liv, til at man kan stå på Folkemødet, og stillet spørgsmål til politikerne om verdensmålene – det er jo helt vildt, ikke?

Rollemodelindsatser kan indgå som en del af det boligsociale arbejde enten som ungeråd eller koblet på andre aktiviteter i boligområdet. Metoderne kan bruges til at udvikle unges demokratiske engagement eller til andre formål som kriminalitetsforebyggelse eller som støtte til udsatte børn og unge.

Center for Boligsocial Udvikling kan rådgive om opstart, metoder og organisering af indsatsen og bidrage til at de metodiske overvejelser bringes i spil for at skabe den ønskede effekt.

Se seneste nyheder