Hjem / Nyheder / RESULTATER AF CFBU’S BRUGERUNDERSØGELSE
nyheder
27. marts 2019

RESULTATER AF CFBU’S BRUGERUNDERSØGELSE

I foråret 2018 fik CFBU foretaget en brugerundersøgelse. Undersøgelsen peger på hvad CFBU gør godt, men også hvad brugerne ønsker sig mere af eller helt forandret. Læs her et udpluk af undersøgelsens hovedpointer, og ikke mindst, hvad de betyder for CFBU’s arbejde nu og i fremtiden.

Brugerundersøgelsen blev gennemført af et eksternt konsulenthus, hvor der blev brugt spørgeskemainterviews og fokusgrupper til at evaluere CFBU’s arbejde. I alt deltog 410 respondenter i spørgeskemaundersøgelsen, og i fokusgrupperne deltog aktører fra kommuner og boligorganisationer fra forskellige faglige og ledelsesmæssige lag. CFBU vil gerne rette en stor tak til alle der deltog brugerundersøgelsen!

CFBU blev etableret for snart 10 år siden med formålet om at kvalificere det boligsociale arbejde gennem evaluering og rådgivning. Brugerundersøgelsen bekræfter, at CFBU i høj grad lever op til sit formål, ved at professionalisere det boligsociale felt i Danmark. Det gør CFBU blandt andet ved at udvikle og formidle materiale, viden og værktøjer, der er ’hands on’, og kan bruges direkte i det boligsociale arbejde.

Et andet positivt aspekt, der peges på i brugerundersøgelsen, er CFBU’s evne til at fungere som hele landets boligsociale videnscenter. Det kommer blandt andet til udtryk ved at CFBU rådgiver lokalt ude hos helhedsplanerne og giver sparring til mange typer projekter.

Innovation og nærhed til praksis
Brugerundersøgelsen viser en generel efterspørgsel på mere praksisnære projekter fra CFBU samt et stærkere fokus på innovative løsninger i det boligsociale felt. I den forbindelse har CFBU iværksat to projekter om henholdsvis ’Makkerlæsning’ og ’Social interaktion via fysiske faciliteter’. Begge undersøgelser går helt tæt på udviklingen af de enkelte aktiviteter. Du kan læse mere om de to undersøgelser i denne oversigt, hvor resten af undersøgelserne i 2019 også er beskrevet.

En af de andre pointer fra brugerundersøgelsen går på, at CFBU skal være tydeligere om hvornår og hvordan man bedst bruger centerets rådgivning og viden. I den forbindelse har CFBU den seneste tid sat fokus på at kommunikere hvilke rådgivnings- og læringstilbud der tilbydes samt hvornår i arbejdsgangen det er mest relevant at få sparring fra CFBU’s konsulenter. Du kan læse mere om CFBU’s læringstilbud her.

Flere respondenter i brugerundersøgelsen efterspørger også, at CFBU’s medarbejdere i højere grad fungerer som rådgivere snarere end rapportskrivere. CFBU har både sidste år og i år valgt at prioritere mere rådgivning og flere workshops ude i landet. De igangværende undersøgelser er overvejende metodisk bundet op på aktionsforskning og iterative processer, der i endnu højere grad inddrager de boligsociale aktører. Du kan finde en oversigt over kommende læringsforløb og workshops her.

Se seneste nyheder