Hjem / Nyheder / Reportage fra CFBU-workshop: Prioriteringen af børns ønsker og evner stimulerer til demokratisk deltagelse
nyheder
16. januar 2024

Reportage fra CFBU-workshop: Prioriteringen af børns ønsker og evner stimulerer til demokratisk deltagelse

Boligsociale medarbejdere fra hele landet deltog i CFBU’s workshopforløb om demokratisk deltagelse og medborgerskab blandt 10-14-årige. Et større fokus på inddragelsen af børn i planlægningen af aktiviteter var et af de opmærksomhedspunkter, deltagerne tog med videre.

“Man skal ikke gøre noget for nogen – hvis man skal lave en aktivitet, skal deltagerne faktisk være med til at gøre stort set det hele selv.”

Sådan opsummerer en boligsocial medarbejder en væsentlig indsigt, der blev genereret på CFBU’s workshopforløb om børns demokratiske deltagelse i november og december 2023.

CFBU’s lokaler var fyldt til randen, da 30 boligsociale medarbejdere var samlet for at blive klogere på, hvordan der skabes gode betingelser for medborgerskab og deltagelse blandt 10-14-årige i udsatte boligområder.

Workshoppen blev skudt i gang med et oplæg fra CFBU, og herefter tog Mette Bladt, ph.d., ungdomsforsker og indehaver af Analyse og Forandring, stafetten videre med en præsentation af konkrete eksempler fra hendes forskning, der især fremhævede, at aktiviteter må tage udgangspunkt i børnenes hverdag og aktuelle interesser for at blive oplevet som meningsfulde.

Med inspiration fra oplæggene fik deltagerne lejlighed til at udvikle konkrete udviklingsaktiviteter, såkaldte prøvehandlinger. Deltagerne drøftede indsatser, der spændte lige fra børneworkshops og fællesspisninger til fornyede tværfaglige samarbejder.

Grundlovsfest i Randers

Fra Bysekretariatet i Randers deltog de tre boligsociale medarbejdere Sofie Dahlgren, Jeppe Svendsen og Jarek Bielawski. Interessen for workshoppen udsprang af ønsket om at få nye inputs til arbejdet med teenagegruppeforløb omkring medborgerskab og demokrati i områderne Jennumparken og Glarbjergvejsområdet. Konkret var omdrejningspunktet for deres prøvehandling ønsket om at samle en gruppe af unge, der kunne stable en grundlovsfest som hyldest til demokratiet på benene.

Mette Bladts fremhævelse af vigtigheden af at stole på de unges demokratiske deltagelseskompetencer gav for de tre medarbejdere anledning til refleksioner over vigtigheden af ikke at trække deres egne idéer ned over hovedet på de unge og at lade de unges ønsker være drivkraften i aktiviteter.

Derfor var første skridt i deres prøvehandling at teste vandene for de unges motivation for grundlovsfesten. Konkret kontaktede de den lokale skole med henblik på at præsentere elevrådet for ideen. Jeppe Svendsen siger:

“Når vi taler med de unge, så bliver spørgsmålet: Vil I være med? Vil I lave en fest? Og hvis de siger nej, jamen, så skal de ikke lave nogen fest. Og hvis de siger ja, det vil vi gerne, så skal vi jo finde ud af, på hvilken måde vi kan gøre det.”

Centreringen af de unges ønsker har altid været et tungtvejende princip i det boligsociale team i Randers’ arbejde, som de nu har fået en skærpet opmærksomhed på, påpeger Jeppe Svendsen:

“Efter vi har været på CFBU’s workshop, er vi gået i tænkeboks omkring, hvordan vi laver endnu mere af det, beboerne har lyst til. Vi har fået et øget fokus på at inddrage beboerne helt fra planlægningsfasen i vores aktiviteter.”

Tværfaglige samarbejder i Taastrupgaard

På workshoppen deltog også boligsociale medarbejdere fra Det Boligsociale Team i Taastrupgård og SFO-pædagoger fra områdets nyetablerede Børne- og Kulturhus.

Deres prøvehandling drejede sig om etableringen af en tværorganisatorisk samarbejdsflade, konkret gennem afholdelsen af et opstartsmøde. Her fik fagpersonerne fået øje på sammenfald i de tematikker, der fylder i deres arbejde med børnene:

“Vi har talt sammen om, hvordan vi ser nogle af de samme ting. Pædagogerne i SFO’en oplever, at børnene kan være meget urolige og have svært ved at løse konflikter,” siger Louise Staugaard.

De boligsociale har oplevet lignende tendenser i deres tilbud Lån og Leg, hvor de boligsociale faciliterer legefællesskaber for børnene i området. Et bud på årsagen til børnenes uro er boligområdets status som omdannelsesområde, der bl.a. betyder nedrivninger af bygninger og genhusning af beboere. Den styrkede synergi med SFO’ens arbejde har medført iværksættelsen af en indsats, der kan imødekomme denne udfordring:

“Inspireret af vores snak med SFO’en har vi prøvet at sætte gang i et forløb i vores Lån og Leg-aktivitet, der handler om følelser og ro, og hvordan man kan arbejde kreativt med at forstå ens følelser og udtrykke dem på forskellige måder,” siger Louise Staugaard.

Medarbejdernes udbytte fra workshoppen var især en begrebsliggørelse af deres arbejdsmetoder. Mette Bladts introduktion af opfordringsstrukturen, en måde at arbejde med forandring gennem skabelsen af socialt, mentalt og rumligt frirum, vakte genklang:

“Vi har arbejdet med det allerede før workshoppen, bare ikke med dét ord. Men det er gået op for os, at det jo er det, vi gør. Jeg kommer fra kunstbranchen, hvor vi arbejder meget med at iscenesætte rum, så det stimulerer til, at man laver en særlig aktivitet. På den måde var det ikke nyt for mig, men ordet har vi taget til os.”

Det har givet anledning til yderligere refleksioner over, hvordan Det Boligsociale Team kan arbejde videre med inddragelse af børnene i deres aktiviteter. Louise Staugaard siger:

“Mette Bladt sagde på et tidspunkt, at man ikke skal gøre noget for nogen – hvis man skal lave en aktivitet, skal deltagerne faktisk være med til at gøre stort set det hele selv. Det gør vi i vores indsatser med den ældre beboergruppe, men jeg blev inspireret og tænkte, gad vide, hvor langt man kan komme med den yngre aldersgruppe.”

Se seneste nyheder