Hjem / Nyheder / Reportage fra CFBU-temadag: Skolefravær og det boligsociale potentiale
nyheder
14. maj 2024

Reportage fra CFBU-temadag: Skolefravær og det boligsociale potentiale

”Vi skal være modige og arbejde forbyggende, inden det bliver slemt.”

Det er en af de reflksioner, som deltagerne tog med sig fra CFBU’s temadag om skolefravær. Temadagen d. 15. april, der blev skabt i samarbejde med Børns Vilkår, bød på oplæg fra både forskning og praksis samt konkrete anbefalinger til, hvordan man kan gribe samarbejdet mellem skoler og boligsociale helhedsplaner an.

Deltagere til temadagen kom fra nær og fjern – nogle kørte i tre timer helt fra Brabrand, andre ankom på cykler og der gik ikke længe, før stolene var fyldt op.

CFBU og Børns Vilkår havde et fælles ønske om at skabe en eftermiddag, hvor fagpersoner på tværs af ’fraværsfeltet’ kunne blive klogere på, hvordan man kan arbejde sammen i kampen mod skolefravær.

Efter første oplæg fulgte en refleksionsøvelse ved bordene. I centrum var et æble, som skulle demonstrere et barn med højt fravær. Deltagerne blev bedt om at skrive fraværsgrunde og citater fra børn på små sedler, som til sidst snoede sig som et edderkoppespind om æblet. Formålet med øvelsen var at understrege, hvor vigtigt det er at opbygge relationer og lytte til barnet.

Relation, forældre og tryghed

”Jeg har ondt i maven og hovedet, men der er ikke noget galt.”

Sådan lød et citat fra et barn, der var blevet indkaldt til en fraværssamtale, hvor der sad fire voksne klar til at lytte og diskutere fraværssituationen. Blandt gruppen gik temaer om relation, forældre og tryghed igen.

Lene Berth Winter, helhedsplansprojektleder i Lindholm Kommune, er også mor. Lene har som mor deltaget i denne form for fraværssamtaler med sit barn og genkender situationen:

”Spørgsmålet om, hvad der er galt, bliver på en eller anden måde til et angreb.”

Lene Berth Winther uddyber yderligere, at problemet ligger i en stigmatisering, der kan ses i skolen, men også i det kommunale arbejde. Det betyder, at de, der møder barnet og dets forældre, kan være tilbøjelige til at placere problemet i hjemmet, frem for at tage kontekstuelle, sociale og relationelle forhold i skolen med i betragtningen.

”Jeg følte altid, vi blev angrebet. Der var ingen, der snakkede om, hvad skolen kunne gøre. Så det er det, mine erfaringer siger, at hvis børn ikke opfører sig ordentligt, så siger man: Hvorfor kan du ikke finde ud af rammerne? Det bliver hurtigt et angreb,” fortalte Lene Berth Winther.

Denne pointe satte forsker Gro Emmertsen Lund fokus på i sit oplæg om nyere forskningsperspektiver på fravær:

“I stedet for at spørge: Hvorfor har barnet det ikke godt med at være i skolen? Kunne man spørge: Hvad skal der til for, at barnet får lysten til at komme i skole tilbage?”

Vær modig

Svend Merring Madsen, pædagogisk vejleder på Strandgårdskolen Ishøj, rettede også stor opmærksomhed på det forebyggende arbejde. Han var glad for at ordet spredtes og opfordrerede til at skole såvel som boligsociale og kommunale medarbejdere skal turde at være modige og lytte til børnene:

”Vi skal være modige og tro på forebyggende arbejde. Vi får mindre af det foregribende og indgribende, hvis vi tør at arbejde med de forebyggende indsatser.”

Lyt til barnet, se det, og tag det seriøst var dermed en af de pointer, som blev fremhævet.

Lyt til børn og forældrene

Gennem oplæggene var der især fokus på forældre- og børneperspektivet, samt på at man ikke først skal snakke om skolefravær, når det er blevet et problem.

Gro Emmertsen Lund talte eksempelvis om, at man skal gribe ind allerede i indskolingen, og at det som regel er forældrene, der ser de første tegn på, at deres barn ikke trives. En pointe, der har sat sig fast hos Gitte Søgren Jensen, indsatskoordinator i Guldborgsund Kommune.

”Pointen med den tidlige opsporing ved at lytte til forældrene, den ligger virkelig dybt i mig. Jeg tænker ’hold op, hvor er der mange gange, man ikke har hørt på hverken forældrenes eller den professionelles bekymring’. Men når vi lytter til dem, når vi er derude, så er vi i det forebyggende, og det synes jeg er ekstremt vigtigt,” fortalte Gitte Søgren Jensen.

Sidst på dagen var der praksisdialog med Sofie Dahlgren, boligsocial medarbejder i Randers, Elin Lei Bergmann, skoleleder på Ulkebøl Skole i Sønderborg og Lasse Brüning, skole-hjem koordinator ved den boligsociale helhedsplan i Sønderborg.

Blandt de tre stod klare budskaber fra dagens oplæg tydeligt. Først var vigtigheden af, at skolerne inviteres med i indsatsudviklingen med helhedsplanerne, så samarbejdet tager afsæt i lokale og konkrete behov. Dernæst var der fokus på at bringe familiernes forståelse ind på skolen og skabe en gensidig brobygning. Afslutningsvis blev det fremhævet, at det var afgørende at have barnets perspektiv i fokus. ”Vi skal tale med dem og ikke planlægge hen over hovedet på dem”, konkluderede Sofie Dahlgren.

Se seneste nyheder