Hjem / Nyheder / RAPPORTFORFATTER: ’MEDBORGERCENTRE DANNER RAMME OM TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE’
nyheder
19. august 2019

RAPPORTFORFATTER: ’MEDBORGERCENTRE DANNER RAMME OM TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE’

CFBU’ udkom sidste uge med undersøgelsen ’Medborgercentre i udsatte boligområder’. I den forbindelse bringer vi her et interview med hovedforfatteren bag, seniorkonsulent Sarah Lunar, som fortæller om formålet med rapporten og hvad den kan bruges til i praksis.

Hvad fortæller rapporten kort fortalt, og hvad er dens mission?

– Vores rapport viser helt overordnet, at medborgercentre i landets udsatte boligområder fungerer som en slags generativ mekanisme – det vil sige fysiske steder, som samler og organiserer aktører på forskellig vis og deraf kan generere mange slags samarbejder på tværs, hvis alle yder en aktiv indsats. Missionen med rapporten er flersidig. Vi ønsker allerførst at begrebsliggøre, hvad medborgercentre er for en størrelse i de udsatte boligområder, og hvordan de tager form i forskellige typer med hver sine forcer. Herudover er vores ambition at vise, hvordan medborgercentre er virkningsfulde platforme til at løse lokale problemstillinger og skabe en bedre indsats over for udsatte beboere via samarbejde på tværs af aktører.

Hvem er rapportens målgruppe?

– Rapporten henvender sig til medarbejdere inden for det boligsociale felt, der arbejder med – eller ønsker at arbejde med – medborgercentre i udsatte boligområder. Rapporten har også relevans for andre, der beskæftiger sig med andre slags fysiske platforme, der samler flere aktører. De kan støde på potentialer og udfordringer i det tværgående samarbejde, der ligner dem, vi beskriver.

 Hvordan adskiller et medborgercenter sig fra det vi normalt kender som kulturhuse, bydelshuse, forsamlingshuse osv.?

– Medborgercentre tager form på mange måder i de udsatte boligområder. Den typologi, vi kalder boligområdebaserede medborgercentre, går under flere navne såsom aktivitetshus, fælleshus og beboerhus – og ligner derfor andre slags kulturhuse, bydelshuse osv. Det særegne for de boligområdebaserede medborgercentre er, at de skaber mulighed for, at aktører kan samarbejde på helt lokalt niveau ved at samle dem, der arbejder tæt på udsatte beboere og boligområdets særlige udfordringer og styrker.

Hvad mener du skyldes den stigende udbredelse af medborgercentre?

– Udbredelsen af medborgercentre rundt om i landets udsatte boligområder tror jeg hænger tæt sammen med, at flere og flere får øjnene op for de potentialer, der er i tværgående samarbejde om den boligsociale indsats. I tråd med det viser undersøgelser, at en effektiv områdebaseret indsats kræver tæt koordinering og samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser. Det skaber medborgercentre gode rammer for, da forskellige aktører har deres arbejdsmæssige virke samme sted og deraf kan interagere på daglig basis.

Set i boligsocialt regi, hvad kan man anvende rapporten til?

– Rapporten giver indblik i medborgercentres potentiale i udsatte boligområder ift. samarbejde på tværs af kommunale, frivillige og boligsociale aktører. Boligsociale medarbejdere kan bruge rapporten som rettesnor til, hvordan de får størst muligt udbytte af at samarbejde på tværs i medborgercentre eller andre fysiske platforme, der samler aktører – samt hvilke samarbejdsformer der er fordelagtige ift. at løfte boligområdet og beboerne i deres arbejdsmæssige kontekst.

Er der et enkelt godt råd, som du vil fremhæve fra rapporten?

– Vores undersøgelse viser, at boligsociale medarbejdere i mange sammenhænge er vigtige katalysatorer for tværgående samarbejde i medborgercentre. Mit råd er at fortsætte med dette vigtige stykke arbejde – både for at styrke andre aktørers arbejde i boligområdet og i sidste ende til gavn for beboerne.

 LÆS MERE OG HENT RAPPORT

Se seneste nyheder