Hjem / Nyheder / OPSØGENDE GADEPLANSARBEJDE VISER GODE TAKTER
nyheder
10. marts 2016

OPSØGENDE GADEPLANSARBEJDE VISER GODE TAKTER

Opsøgende gadeplansindsatser viser, hvordan man kan holde enkelte unge ude af kriminalitet gennem en sammenhængende indsats på tværs af skole-, familie-, fritids- og gadeliv. Det er dog samlet set ikke lykkedes at mindske ungdomskriminaliteten i 17 udsatte boligområder, som ellers var målsætningen med puljen for gadeplansindsatser. Det fremgår af Center for Boligsocial Udviklings slutevaluering af puljen.

Satspuljemidler har i perioden 2010-2014 støttet opsøgende gadeplansarbejde i 17 udsatte boligområder. Indsatserne har gennem opsøgende gadeplansarbejde skabt kontakt til unge i den kriminelle risikozone, og hjulpet dem med at løse de problemer, der står i vejen for at komme på ret spor. Indsatserne har været lokalt tilpassede og fokuseret på at skabe sammenhæng i de udsatte unges liv, som ofte er præget af problemer ift. både i familien, i skolen og i fritiden. Hvor mange andre indsatser fokuserer på et enkelt af disse aspekter, er gadeplansindsatserne gået på tværs og har samarbejdet med bl.a. sociale myndigheder, fritidsklubber og uddannelsessteder om at skabe holdbare løsninger for den enkelte unge.


Slutevaluering samler resultater og erfaringer

CFBU indgik i 2011 en aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at følge puljen for helhedsorienterede gadeplansindsatser for bl.a. at undersøge de opnåede resultater og uddrage læring. CFBU udgav i 2012 en midtvejsevaluering, og den nye rapport udgør slutevalueringen af puljen.

Evalueringen viser, at en del af de opsøgende gadeplansindsatser har hjulpet kriminelle og kriminalitetstruede unge ud af kriminalitet og godt videre i livet. Et eksempel er mentorindsatserne i Vollsmose, hvor 53 unge mænd er blevet hjulpet i arbejde og uddannelse.

– Der er positive erfaringer med at kombinere opsøgende gadeplansarbejde med en sammenhængende, helhedsorienteret indsats tilpasset den enkelte unge. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte unges livssituation og gå på tværs af de livsarenaer, hvor den unge optræder: dvs. skolen, fritidslivet, arbejdspladsen, familien og ikke mindst gadelivet med vennerne i boligområdet, siger specialkonsulent Lasse Kjeldsen, CFBU.

Samlet set har de 17 indsatser dog ikke formået at påvirke ungdomskriminaliteten i områderne, som ellers var målsætningen med puljen. Det viser evalueringen ved at sammenligne indsatsområderne med 29 kontrolområder uden gadeplansindsatser. Lasse Kjeldsen forklarer:

– Når ungdomskriminaliteten samlet set ikke er nedbragt, skyldes det dels at for få af indsatserne efter vores vurdering har leveret en fokuseret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats målrettet de kriminelle unge. De steder, hvor der er ydet en intensiv individuel indsats, som kan forventes at være virksom, er den til gengæld givet til relativt få unge. Det betyder igen, at effekten ikke er stor nok til at nedbringe den samlede ungdomskriminalitet i områder.


Arbejdet med at rykke de unge stiller høje krav til medarbejderne

Rapporten viser samtidig, at gadeplansarbejderne skal have stærke socialpædagogiske kompetencer, hvis de skal lykkes i arbejdet med de kriminalitetstruede unge. For både at kunne agere opsøgende i gademiljøet og tilbyde individuelle mentorforløb, skal medarbejderne have:

  • En stærk socialpædagogisk faglighed.
  • Et godt kendskab til systemet af aktører omkring den unge og evner til at navigere i det.
  • Kendskab til boligområdet og målgruppen.


En kickboxer holder sit ord
I boligområderne Søstjernevej og Nørager i Sønderborg har gadeplansarbejder Laila Brummer arbejdet med børn og unge i risiko for at udvikle en kriminel løbebane. Som kickboxer på højt niveau har hun fået de unge engageret i idræt og kampsport. Hun har også hjulpet de unge med skolen og med at komme i gang med et fritidsjob. På den måde har hun lært mange af områdets belastede unge at kende – også dem, som normalt ikke ville snakke med kommunen:

– Aktiviteterne blev en god indgangsvinkel til at skabe den første kontakt og styrke relationerne, men i sidste ende var det altafgørende at handle konkret omkring hver enkelt ung. Ikke så meget med råd og vejledning, men derimod handling. De unge opdager hurtigt hvis du sælger ”luftkasteller”, eller din interesse i deres livssituation ikke er ægte. Hvis det med fritidsjobbet eller besøget i bokseklubben bliver ved snakken, så ryger tilliden, ikke bare i forhold til den unge selv, men i hele den unges netværk. Det jeg sagde, at jeg eventuelt kunne hjælpe med – det gjorde jeg, og altid med gensidig respekt for den unge, for familierne bag og for eventuelle samarbejdspartnere, siger Laila Brummer.

Fakta

  • Mange unge i udsatte boligområder tilbringer deres fritid på gaden. Gadeorienteret livsstil skaber utryghed og øger risikoen for at begå kriminalitet.
  • Med afsæt i Ungdomskommissionens anbefalinger uddelte Indenrigs- og Socialministeriet i 2010 godt 130 mio. kr. til helhedsorienterede gadeplansindsatser finansieret af Satspuljemidler.
  • CFBU indgik i 2011 en aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at følge puljen for helhedsorienterede gadeplansindsatser med henblik på at undersøge de opnåede resultater og uddrage læring. CFBU udgav i 2012 en midtvejsevaluering af puljen. Den nye rapport udgør slutevalueringen af puljen.
  • Der er givet midler til gadeplansindsatser i 17 udsatte boligområder fordelt på 12 kommuner.

 LÆS MERE OG DOWNLOAD RAPPORTEN LÆS MERE OG DOWNLOAD HÅNDBOG

Se seneste nyheder