Hjem / Nyheder / OPDATERET KATALOG OVER BOLIGSOCIALE AKTIVITETER SKAL INSPIRERE TIL VIRKNINGSFULDE INDSATSER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
nyheder
17. august 2020

OPDATERET KATALOG OVER BOLIGSOCIALE AKTIVITETER SKAL INSPIRERE TIL VIRKNINGSFULDE INDSATSER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

CFBU har foretaget en opdatering af publikationen ”Inspirations- og videnskatalog – Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden”. Med kataloget kan aktører fra det boligsociale felt orientere sig i nyeste viden om i alt 39 boligsociale aktiviteter.

I kølvandet på de seneste politiske boligaftaler har Landsbyggefonden opdateret betingelserne for tildeling af støtte til boligsociale indsatser. De nye rammer er bl.a. defineret i fire indsatsområder: Uddannelse & livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft & medborgerskab.

CFBU har i den sammenhæng opdateret det eksisterende ”Inspirations- og videnskatalog” og tilpasset indholdet til de fire mål og indsatsområder. Ønsker man fx at arbejde med beskæftigelsesindsatser, kan kataloget på overskuelig vis pege på, hvilke indsatser der findes, hvad de går ud på og hvordan de virker.

Kataloget er primært henvendt aktører fra det boligsociale felt, som enten er involveret i udarbejdelsen af boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden, eller på anden måde arbejder med eller har interesse i udvikling af udsatte boligområder.

Centerleder Birgitte Mazanti siger i forbindelse med udgivelsen:

Den opdaterede version af kataloget kan understøtte en fortsat større vidensbasering af det boligsociale arbejde. Jeg oplever, at det boligsociale felt har udviklet sig i en mere og mere professionel retning. Det skyldes blandt andet, at man har været gode til at sætte ind dér, hvor problemerne er størst, og den udvikling skal kataloget og CFBU som helhed fortsat bidrage til.”

CFBU blev etableret i 2009 med formålet om at kvalificere det boligsociale arbejde gennem evalueringer, analyser og rådgivning på nationalt plan. En betydelig del af den samlede viden i kataloget beror derfor på undersøgelser foretaget af CFBU gennem de sidste 10 år. Herudover er øvrig forskning og evaluering indarbejdet i kataloget.

Inspirations- og videnskataloget er tænkt som et opslagsværk og en central inspirationskilde og vidensbank i forbindelse med opstart og løbende tilpasning af boligsociale indsatser.

Funktionsleder ved Landsbyggefondens boligsociale funktion, Aviaja Julie Sigsgaard, siger:

Inspirations- og videnskataloget er et vigtigt værktøj, der kan bruges til at målrette de boligsociale indsatser og inddrage eksisterende viden. . Boligorganisationer og kommuner er blevet gode til at sætte fælles retning, basere sig på viden om, hvad der virker, tilpasse til lokale forhold og monitorere løbende I den sammenhæng er kataloget fra CFBU et godt redskab til at skabe fælles overblik over, hvilke indsatser og metoder der er dokumentation for virker”.

Fakta

  • Inspirations- og Videnskataloget afdækker vidensniveauet for 39 af de mest udbredte boligsociale aktiviteter.
  • Alle 39 aktiviteter beskrives ud fra fire videnstyper: Målgruppe, metode, implementering og virkning.
  • CFBU har fulgt Socialstyrelsens fremgangsmåde for vidensdeklarering af sociale indsatser.
  • Aktiviteternes vidensniveau vurderes på en skala fra A til D, som foretages på baggrund af evaluerings- og forskningslitteratur.
  • Landsbyggefonden er en konstruktiv medspiller i udviklingen af landets almene boligområder. Det sker gennem forskellige støtteordninger og unik data- og evidensbaseret viden.

 LÆS MERE OG HENT KATALOG

Se seneste nyheder