Hjem / Nyheder / OLE BIRK OLESEN ØNSKEDE CFBU TILLYKKE MED 10-ÅRS JUBILÆET
nyheder
3. maj 2019

OLE BIRK OLESEN ØNSKEDE CFBU TILLYKKE MED 10-ÅRS JUBILÆET

Der blev holdt taler og sagt tillykke fredag eftermiddag den 3. maj, da Center for Boligsocial Udvikling åbnede dørene til reception i anledningen af 10 års virke med at kvalificere det boligsociale arbejde.

På dagen var der blandt andet tale fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, som ønskede medarbejdere og centerleder Birgitte Mazanti tillykke med jubilæet.

– Det har stor betydning for regeringen og den samlede indsats mod parallelsamfund, at Center for Boligsocial Udvikling kan oversætte fagligt velfunderet viden til konkrete anbefalinger, der kan bruges aktivt i boligområderne, og centerets rolle bliver kun vigtigere i de kommende år. Hvis vi skal parallelsamfundene til livs, er det vigtigt, at midlerne til boligsociale indsatser bruges effektivt og målrettet, så vi på bedst mulig måde styrker beboernes muligheder samtidig med, at vi gør boligområderne til mere trygge, attraktive og velfungerende bydele, påpegede transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Birgitte Mazanti, som bød velkommen til receptionen, sagde blandt andet i sin tale:

– CFBU har igennem 10 år har været med til at vidensbasere og professionalisere den boligsociale indsats. Det har vi gjort ved at skabe og formidle viden om de mest effektfulde boligsociale indsatser, blandet andet gennem evalueringer, national og international forskning og ikke mindst lærings- og rådgivningsforløb rundt omkring i landet. Vores egne og eksterne brugerundersøgelser viser, at vores viden bliver flittigt brugt af vores kernemålgruppe – altså de boligsociale medarbejdere fra helhedsplaner og kommuner. Den kommende tid vil vi rette fokus mod, hvordan den boligsociale indsats kan understøtte fysiske omdannelser af udsatte boligområder, hvilket jeg og resten af centeret glæder os til at gå i gang med.

Se seneste nyheder