Hjem / Nyheder / NYT SAMARBEJDE MED DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
nyheder
24. oktober 2014

NYT SAMARBEJDE MED DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

CFBU har indgået et samarbejde med Center for Udsatte Flygtninge – CUF under Dansk Flygtningehjælp om at evaluere fem MindSpring gruppeforløb, som forløber i fem udsatte boligområder i København i efteråret. Kurserne er et resultat af et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommunes Beskæftigelse- og integrationsforvaltning. De fem boligområder er Sydhavn, Sjælør, Lundtoftegade, Tingbjerg og Bispebjerg.

MindSpring er et gruppeforløb for og med etniske minoriteter og i dette tilfælde forældre med teenagebørn. Mindspring har fokus på deltagernes problematikker, som kan deles op i to områder:

Det ene er det at leve med traumer eller psykiske reaktioner på tilværelsen i eksil. Det andet er problemstillinger ifm. forældreskab og særligt i forhold til teenagebørnog spørgsmål omkring socialkontrol. Her berøres bl.a. spørgsmålet om hvordan man som forælder i et andet samfund end det man selv er opvokset i, kan videreføre sin egen opdragelsestradition, normer og værdier, samtidig med at man tilpasser sig det nye lands værdier og normer for opdragelse?

MindSpring er baseret på peer-to-peer metoden. Det vil sige, at en person med samme kulturelle og sproglige baggrund som målgruppen uddannes som ”træner” i MindSpring metoden og gennemfører kursusforløbet. Med på sidelinjen er en ”medtræner”, som i dette tilfælde er en boligsocial medarbejder. Yderligere information om MindSpring kan fås på www.mindspring-grupper.dk

Evalueringen vil bestå i en spørgeskemaundersøgelse blandt de 50 deltagere med henblik på at vurdere deres udbytte af kurset. Desuden vil CFBU interviewe de boligsociale ”medtrænere” for at opnå viden om, hvordan konceptet fungerer i en boligsocial sammenhæng.

Se seneste nyheder