Hjem / Nyheder / NYT KATALOG AFDÆKKER VIDENSNIVEAUET FOR BOLIGSOCIALE AKTIVITETER
nyheder
24. juni 2019

NYT KATALOG AFDÆKKER VIDENSNIVEAUET FOR BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

”Inspirations- og Videnskatalog – viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden” er titlen på CFBU’s omfattende vidensoverblik, der nu udkommer i en version 2.0.

CFBU udkom med den første version af kataloget i februar 2016. Siden da er der kommet masser af nye evalueringer og forskning til på det boligsociale område, hvorfor kataloget nu er tilgængeligt i en
opdateret og forbedret udgave.

Kataloget er primært henvendt aktører fra det boligsociale felt, som enten er involveret i udarbejdelsen af boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden, eller på anden måde arbejder med eller har interesse i boligsocialt arbejde i udsatte boligområder.

Centerleder Birgitte Mazanti siger i forbindelse med udgivelsen:

”I denne opdaterede version af kataloget er der lagt mange kræfter i at skabe et bedre overblik. Dels over de boligsociale aktiviteter, men i særlig grad over vidensniveauet for de enkelte aktiviteter. Det vil sige, at læserne nu kan orientere sig i videnstyperne målgruppe, metode, implementering og virkning, som er beskrevet for hver af de 39 aktiviteter, der er taget med i kataloget.”

CFBU blev etableret i 2009 med formålet om at kvalificere det boligsociale arbejde gennem evalueringer, analyser og rådgivning på nationalt plan. En betydelig del af den samlede viden i kataloget beror derfor også på undersøgelser foretaget af CFBU gennem de sidste 10 år.

Kataloget er bygget op omkring fire tematiske indsatsområder, som fastlægges i Landsbyggefondens regulativer og vejledninger. Indsatsområderne er: tryghed & trivsel, kriminalpræventive indsatser, uddannelse & beskæftigelse samt forebyggelse & forældreansvar. I den forbindelse er kataloget tænkt som et opslagsværk og en central inspirationskilde og vidensbank i forbindelse med opstart og løbende tilpasning af boligsociale indsatser.

Funktionsleder ved Landsbyggefondens boligsociale funktion Anna Flyverbom Nordgreen siger:

”Vidensbaseringen af det boligsociale arbejde er enormt vigtigt for os som fond og en opgave, som der lægges mange kræfter i på feltet. Inspirations- og Videnskataloget er i den sammenhæng et vigtigt værktøj, der både kan bruges til at målrette de boligsociale indsatser og til at sikre, at indsatserne virker i forhold til formålet”.

FAKTA
  • Inspirations- og Videnskataloget afdækker vidensniveauet for 39 af de mest udbredte boligsociale aktiviteter.
  • Alle aktiviteter beskrives ud fra fire videnstyper: Målgruppe, metode, implementering og virkning.
  • CFBU har fulgt Socialstyrelsens fremgangsmåde for vidensdeklarering af sociale indsatser.
  • Aktiviteternes vidensniveau vurderes på en skala fra A til D, som foretages på baggrund af evaluerings- og forskningslitteratur.

 LÆS MERE OG HENT KATALOG

Se seneste nyheder