Hjem / Nyheder / NYT INTEGRATIONSVÆRKTØJ VÆKKER BEGEJSTRING
nyheder
14. januar 2016

NYT INTEGRATIONSVÆRKTØJ VÆKKER BEGEJSTRING

Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og deres forældre i de udsatte boligområder. Det er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Både deltagere og medtrænere er begejstrede, viser en ny evaluering fra Center for Boligsocial Udvikling, der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder.

MindSpring er et gruppeforløb, hvor forældre med indvandrer- eller flygtningebaggrund gennem otte uger deltager i et kursus om bl.a. børneopdragelse og kulturmøder. Det særlige ved Mindspring er peer-to-peer metoden, hvor en frivillig træner med samme kulturelle og sproglige baggrund som deltagerne fører gruppen gennem alle otte mødegange. Med peer-to-peer tilgangen kan mennesker med et problem eller en udfordring lære af andre mennesker, som har været i samme situation. Træneren suppleres af en professionel medtræner, som ofte er en boligsocial medarbejder.

MindSpring er samtidig baseret på en manual, som sætter rammen for gruppeforløbet med forældrene. Her indgår en række temaer fast i forløbene, som f.eks. udfordringer med at opdrage børn i et andet samfund med anderledes normer, eksilstress og traumer. Gruppeforløbet er baseret på udveksling af erfaringer og diskussion af problemstillinger i forbindelse med opdragelse.

Det er Københavns Kommune og Dansk Flygtningehjælp, som nu har afprøvet MindSpring, der gennem en årrække har været brugt i Holland, i fem udsatte boligområder. CFBU har evalueret pilotprojektet, og ser oplagte potentialer:

– Deltagere og medtrænere er begejstrede for konceptet, og på baggrund af de positive resultater mener vi, at det er oplagt at arbejde med MindSpring-konceptet i andre udsatte boligområder, siger konsulent i CFBU, Nana Øland Frederiksen.

Evalueringen er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne. Evalueringen viser, at 90 % af forældrene svarer, at de efter MindSpring lytter mere til, hvad deres børn tænker og mener. Og 83 % svarer, at de nu ved mere om, hvordan de kan hjælpe deres børn med at undgå at komme ud i kriminalitet eller dårligt selskab.

– Deltagerne siger, at de har opnået bedre kommunikation med deres børn, og at de som forældre er blevet bedre til at håndtere konflikter med deres børn. Forældrene inspireres til nye måder at se på tingene og ændrede holdninger til deres børns liv i Danmark. Og de føler sig bedre klædt på til at forebygge, at børnene havner i dårligt selskab og kriminalitet. Vi ser både den udvikling lige efter kurset stopper, og ti måneder senere. Det tyder på, at MindSpring også har indflydelse på længere sigt, siger konsulent i CFBU, Nana Øland Frederiksen.

MindSpring forældregrupper i Tingbjerg

I Tingbjerg oplever man, at der er nogle forældre, som har svært ved at opnå en god dialog med deres børn og som har svært ved at forstå og følge med i deres børns liv i det danske samfund. Derfor valgte man i efteråret 2014 at afprøve MindSpring-forældregrupper, som netop omhandler dette tema. Gruppen har bestået af 12 arabiske forældre, både fædre og mødre. Deltagerne oplever at have fået et stort udbytte og mange andre beboere står i kø for at deltage på næste MindSpring-forløb.

– Det har været fantastisk at arbejde med MindSpring. Deltagerne er kommet hver gang og til tiden! Og de giver udtryk for, at de kan bruge det. Og vi hører fra institutionerne, at de kan mærke det i forældregruppen. Og det har betydet, at vi nu har efterspørgsel efter at komme på familiekurser. Fordi det nu er blevet ”ok”, at man gerne vil vide noget om, hvordan man skal tackle forældrerollen og opdragelsesproblematikker, siger projektleder i helhedsplanen Magrethe Clausager.

– Jeg har fået ny viden. Jeg føler mig mere forberedt på, at mine børn bliver større. Jeg har lært, at det er vigtigt at lytte til sit barn, og hvordan man kan lytte til dem. Kontakten til børnehave, skole, og klub er vigtig. Det er vigtigt at tale med sit barn i forhold til venner, og hvis de får dårlige venner, hjælper det ikke at forbyde at se dem. Man skal lære sit barn at kunne se, hvad der er godt for dem og ikke godt for dem, siger deltager fra MindSpring-forløb.

Fakta

  • De fem områder som indgår i pilotprojektet er: Tingbjerg, Bispebjerg, Lundtoftegade, Sydhavn og Sjælør Boulevard.
  • 2/3 af deltagerne i Mindspring-forløbene har arabisk baggrund, og resten har somalisk baggrund, alderen spænder fra 25-57 år, og langt størstedelen af forældrene har teenagebørn. De fleste har boet i Danmark i en lang årrække.
  • Evalueringen er baseret på bl.a. kvalitative interviews med de deltagende og en spørgeskemaundersøgelse gennemført umiddelbart efter forløbet samt ti måneder senere.
  • Du kan læse mere om MindSpring på www.mindspring-grupper.dk

 LÆS MERE OG DOWNLOAD RAPPORTEN

Se seneste nyheder