Hjem / Nyheder / NYT FRA HELHEDSPLANERNE: NABOSKAB PÅ HJUL
nyheder
4. juni 2019

NYT FRA HELHEDSPLANERNE: NABOSKAB PÅ HJUL

Flere helhedsplaner er begyndt at tilbyde kørsel på cykel til beboerne på en rickshaw. Det skaber bedre kendskab til naboer, glæde, og mulighed for at se mere af sit område for bl.a. fysisk handicappede.

Men en opstart er ikke uden udfordringer, fortæller Mette Stenbæk Andersen, udviklingskonsulent i Værebro Park Sekretariat.

Hvordan er cykelprojektet startet op?

– Der var en engageret beboergruppe i Værebro Park, som fik ideen om, at man skulle prøve at have en rickshawcykel kørende i området med fortrinsvis unge, der skulle køre med ældre. Det var udgangspunktet, og så arbejdede vi videre med det her i Beboerhuset. Det viste sig så, at være noget udfordrende i forhold til sikkerhed og ansvar. Mens vi var i undersøgelsesfasen, og overvejede bare at købe en cykel selv, kom vi i kontakt med Cykling Uden Alder, som tilfældigvis sidste år havde et projekt som hed ’Naboskab på hjul’, der netop henvendte sig til almene boligområder, hvor der var fokus på naboskab. Konceptet er oprindeligt bygget op om plejehjem, hvor ”piloter” cykler de ældre rundt, og her ville man så se om man kunne bruge samme koncept i boligområder. ’Naboskab på hjul’ havde et pilotprojekt sidste år, og det kunne vi så blive en del af, og fik lov til at låne en cykel af dem.

– Vi har arbejdet med at uddanne ”cykelpiloter” siden august, som uddannes i at køre cyklen. Man har sågar en kaptajn, som er den, der står for uddannelsen af piloterne. Så det er ikke sådan, at alle bare kan komme og låne cyklen.

Kan man låne cyklen på faste tidspunkter?

– Nej, det er dér vi har vores udfordring med at få sat det i et bedre system. Vi skal have fat i beboere, som vil ud og køre samtidig med, at vores piloter har tid. Piloterne er ofte på arbejde i dagstimerne, hvor der er den største efterspørgsel på at komme ud på tur. Lige nu er status, at beboerne efterspørger en kørsel, og så finder jeg ud af, hvornår man kan komme ud at køre. Vi arbejder intensivt på flere match mellem piloter og passagerer, så naboskabscyklen kan komme ud på tur.

Har det været en succes?

– Sidst i april mødte 200 beboere op til et arrangement med de to nye rickshawcykler, og 70 beboere fik en prøvetur. Det er ganske mange. Bag arrangementet stod Beboerhuset og ’Naboskab på hjul’.

– De dér cykler kan et eller andet med at samle folk. Vi oplever, at når beboerne ser cyklerne, så bliver de glade, og roser initiativet og projektet. Derfor tænkte vi, at det var en god i idé at lave en dag, hvor alle mødtes om cyklerne. Og det var der fuld opbakning til – se bare hvor mange mennesker der kom. Vi havde lånt en ekstra cykel, og piloterne kørte bare hele tiden. Der er andre almene boligområder, som også arbejder på samme felt, og de siger samstemmende, at udfordringen netop er, at få projektet godt kørende. Selve cyklerne er ganske dyre, de koster 50-60.000 kr., og lige nu betaler vi meget lidt for at låne dem. Hvis vi skal købe en dyr cykel og fortsætte projektet, må vi bevise for afdelingsbestyrelsen, at cyklen er det værd og at den kommer afsted på mange ture, og det ved jeg reelt ikke om vi kan. Sådan er det, når vi afprøver nye metoder og samtidig er det en af styrkerne i det boligsociale arbejde – at vi prøver nye tiltag.

Hvad er det cyklerne kan?

– De kan det dér med at man mødes, de får beboerne ud af lejlighederne. Værebro Park er jo lukket lidt ind mellem to store veje med store grønne områder, som nogle af beboerne simpelthen ikke er i stand til selv at bevæge sig ud til. Det kan have noget med overskud eller fysik at gøre. Og der kan cyklen noget, beboerne får en dejlig oplevelse i naturen, og så kører man samtidig med én der bor i området: Det synes jeg er ganske stærkt, og der kan knyttes nogle bånd – det er jo passagernes naboer, som kører cyklerne. Det er ikke tænkt som taxa- eller shoppingkørsel, men vi cykler beboerne derhen, hvor de gerne vil – så langt som benene nu rækker.

– Under alle omstændigheder har vi fået skabt et stærkt naboskab og fællesskab omkring dette projekt. Jeg er sikker på, at kommer vi ikke videre med projektet, så kan denne her beboergruppe og det der er skabt omkring den, noget andet, og så lever samarbejdsånden videre i et andet projekt.

Se seneste nyheder