Hjem / Nyheder / NYT FRA HELHEDSPLANERNE: FÆDRENE ER KOMMET PÅ BANEN I AMAGERBRO HELHEDSPLAN
nyheder
20. februar 2015

NYT FRA HELHEDSPLANERNE: FÆDRENE ER KOMMET PÅ BANEN I AMAGERBRO HELHEDSPLAN

CFBU har spurgt sekretariatsleder i Amagerbro Helhedsplan, Mikkel Josephsen, hvordan han oplever det daglige arbejde med den boligsociale indsats.

Hvilke tiltag i Amagerbro Helhedsplan oplever du som særligt vellykkede?

– Vi har endnu en gang gennemført et familiekursus med deltagelse af 12 familier, hvor jeg særligt har bemærket to ting. For det første har en stor andel af fædrene deltaget, hvilket vi er rigtig glade for. For det andet har vi samtidigt kunne tilbyde børnene i alderen 6 – 13 år kreativ udfoldelse under professionel vejledning i Amager Børnekulturhus. Familiekurset har været en del af de lokale SSP årsplaner, og har således involveret en række lokale samarbejdspartnere.

– Sideløbende med familiekurset lykkedes det os også, at få etableret Fædregruppen Amagerbro. Vi fik kontakt med en gruppe fædre, som gerne ville gøre en forskel i kvarteret. Alt i alt gennemførte 12 lokale fædre et kursusforløb på 10 moduler. Fædrene blev således klædt på til at kunne støtte de unge i lokalområdet til en god fremtid. Arbejdet med Fædregruppen er sket i samarbejde med en medarbejder fra Københavns Kommunes ungerådgivning og en betjent fra Københavns Politi. Fædregruppen bliver en del af de lokale SSP årsplaner i 2015.

– Gennem oplæg og temaaftener i vores etablerede fora Syværkstedet og Kvindecaféen Mosaik har vi medvirket til at styrke en række forældres handlekompetencer. Her har der særligt været fokus på oplysning til forældre og deres teenagebørn om ungdomsuddannelserne. I samarbejde med helhedsplanen i Urbanplanen og UU-København havde vi stor succes med den årlige uddannelsesbasar, der fyldte Peder Lykke Skolen med børn, unge og deres forældre.

– I en helt anden retning har vi i 2014 haft en række vellykkede projekter med miniforskønnelser ude på boligafdelingernes fællesarealer. Projekterne er igangsat efter aftale med boligforeningernes bestyrelser, og har været særligt vellykkede på grund af den store beboerdeltagelse. Forskønnelsernes kvalitet har også været godt hjulpet på vej af et storartet samarbejde mellem to af helhedsplanens medarbejdere. Med den ene som antropolog og den anden med baggrund som murer, er etableringen af de grønne byrum og borgerinddragelsen gået op i en højere enhed.

– Vi har desuden etableret et samarbejde med en lokal skole, hvor fire unge skoletrætte udskolingselever, har været med til at opgradere en nærliggende multibane i halvdelen af deres skoletid. Især én elev har flyttet sig fra, stort set ikke at komme i skole, til nu både at være med til at bygge og passe sin skolegang. Nu har vi en venteliste med skoletrætte elever, der vil med i byggeprojektet – også selvom det er et krav, at de så også passer skolen resten af timerne.

– I Amagerbro Helhedsplan er vi generelt lykkedes godt med at etablere tværorganisatoriske netværk, særligt indenfor området med aktivitetstilbud til børn og unge. Ved at etablere samarbejder mellem lokale skoler, fritidsklubber, klatreklubben og håndboldklubben, får vi i højere grad nået vores målsætninger gennem et bredt samarbejde.

Hvilke udfordringer står i overfor?

– Amagerbro Helhedsplan dækker fem forskellige boligorganisationer med 15 separate boligafdelinger, der ligger spredt rundt i kvarterene omkring Holmbladsgade og Sundholmsvej. En udfordring i denne sammenhæng er, at opbygge og vedligeholde kontakten til alle afdelinger, og sikre, at de alle får udbytte af at være en del af helhedsplanen. En anden udfordring ligger i, at en del af vores aktiviteter tiltrækker børn og voksne, som ikke nødvendigvis bor i en af de 15 boligafdelinger, der direkte eller indirekte er med til at finansiere helhedsplanen.

Hvordan har Amagerbro Helhedsplan benyttet CFBU i det daglige arbejde?

– Vi har haft stor glæde af, at CFBU har tilbudt at følge og evaluere vores familiekursus. Det vil dels give os mulighed for at gøre de fremtidige familiekurser endnu bedre, og dels har vi allerede nu kunnet koncentrere mere energi i andre opgaver end evaluering, som er en af CFBU’s kernekompetencer. CFBU har desuden holdt oplæg til en fælles faglig dag for alle boligorganisationens boligsociale medarbejdere, som vi havde glæde af.

Har du ønsker for hvad CFBU skal undersøge inden for det boligsociale arbejde?

– Ja, vi er interesserede i at få mere viden om vellykkede boligsociale indsatser med 18+ gruppen, og ligeledes er vi interesserede i, at høre mere om vellykkede fædregruppeindsatser.

CFBU vil for fremtiden bringe historier og inputs direkte ude fra helhedsplanerne.

Se seneste nyheder