Hjem / Nyheder / NYT FRA HELHEDSPLANERNE: DEN BORGERNÆRE KRIMINALITET ER STYRTDYKKET
nyheder
25. juni 2015

NYT FRA HELHEDSPLANERNE: DEN BORGERNÆRE KRIMINALITET ER STYRTDYKKET

CFBU har spurgt specialkonsulent Claus Bjørton fra Himmerland Boligforening, hvordan han oplever den boligsociale indsats i Aalborg Øst.

Hvilke tiltag i Aalborg Øst oplever du som særligt vellykkede?

– Jeg oplever vores forældre- og institutionsrettede indsats som meget vellykket i disse år. Vi er nemlig nu – mere end førhen – synlige på områdets tre store folkeskoler og bydelens mange dagtilbud. Kort sagt gør vi en stor indsats for at geare og understøtte den kommunale kerneservice i et traditionelt problemramt område. Dette er vendt, og det samme er omverdenens syn på Det østlige Aalborg.

Vi har et helt forbilledligt samarbejde med Aalborg Kommune – og det er hele vejen rundt. Aalborg Øst ligger lige på Aalborg kommunes ”vækstakse”, så der investeres massivt i de her år, og interessen fra omverdenen er overvældende.

Jeg har også grund til at fremhæve det arbejde, som gøres i forhold til at understøtte de frivillige kræfter i den kæmpestore bydel. Den ene af boligorganisationerne i området, Himmerland, havde ved årsskiftet første spadestik på renoveringen af Kildeparken, hvor omkring 200 frivillige børn, forældre og institutionspersonale dannede et fakkeloptog på næsten 1 km fra Sundheds- & Kvarterhuset til byggepladsen. Boligorganisationerne i Aalborg Øst nyder stor opbakning fra myndigheder og borgere i forhold til renovering og boligsociale indsatser, og det er fantastisk vigtigt.

Vi er også i gang med flere spændende projekter i feltet mellem det fysiske og det boligsociale, som vi kommer til at arbejde intenst med i de kommende år.

Hvilke udfordringer står I overfor?

– Vores største udfordring er, at omtrent halvdelen af de af helhedsplanen omfattede 3.000 boliger renoveres i disse år. Det betyder en fuldstændig kvarteromdannelse i flere af områderne.

En særlig boligsocial udfordring er, at den forebyggende indsats er lykkedes ”for godt” i bydelen. Den borgernære kriminalitet er styrtdykket, og andelen af unge, som påbegynder ungdomsuddannelse, er inde i en positiv udvikling. Vi er meget spændt på, hvordan sommerferien 2015 går. Hvis det bliver en rolig sommer, er det tredje sommer i træk med ro, hvilket er helt usædvanligt for denne bydel. Men det er helt centralt at fastholde den sociale indsats’ tyngde i årene som kommer, og ikke give slip. Opgaven er på ingen måde løst.

Hvordan har I benyttet CFBU i det daglige arbejde?

– Vi benytter i mange sammenhænge CFBU som sparringspartner og ressourcebank, men jeg vil fremhæve analyserne. Har du ønsker for, hvad CFBU skal undersøge indenfor det boligsociale arbejde? Det kunne være interessant med studier af genhusning som et boligsocialt værktøj. Hvilke erfaringer har man med genhusning i det boligsociale arbejde? Hvor flytter folk hen, når de flytter væk fra områderne, når der skal bygges?

Se seneste nyheder