Hjem / Nyheder / NYT FRA HELHEDSPLANERNE: ALLE HAR EN MENING OM GELLERUP
nyheder
16. marts 2015

NYT FRA HELHEDSPLANERNE: ALLE HAR EN MENING OM GELLERUP

CFBU har spurgt boligsocial leder i Det Boligsociale Sekretariat, Henning Winther, hvordan han oplever det daglige arbejde med Gellerup i Aarhus.

Hvilke tiltag i Gellerups Helhedsplan oplever du som særligt vellykkede?

– Først og fremmest er vores strategiske ledelsessamarbejde i området en kæmpe styrke. Vi har en tæt dialog med kommune, politi og foreninger i området, så vi både optræder velkoordinerede og sammenhængende.

– Generelt vil jeg også fremhæve den strategiske tilgang til hjælp til selvhjælp i helhedsplanen. Vi har et stort antal foreninger og ildsjæle i området, som laver masser af aktiviteter for områdets beboere. Det er en styrke, som vi har tilrettelagt vores indsats til at understøtte på alle måder. Det vil sige, at vores medarbejdere ikke laver aktiviteter i helhedsplanen, men i stedet understøtter de beboerne i at løse opgaverne selv. Vores virkemidler er helt traditionelle: beboerhuse, dialogmøder, kurser, vejledning, formidling og etablering af jobs, fritidsjobs, praktikpladser osv. Men tilgangen til dem er helt speciel, fordi beboerne reelt selv laver arbejdet. Vores mission understreger dette. Den lyder ”Vi løfter området med beboerne som drivkraft”. På den måde sikrer vi, at vi ikke fjerner de voksnes mulighed for at lave aktiviteter i området ved at løse de opgaver, områdets voksne selv burde kunne løse – og vi sikrer bæredygtighed, fordi den viden, der genereres i helhedsplanens løbetid, ligger direkte hos beboerne.

Hvilke udfordringer står I overfor?

– Gellerup er et af landets mest kendte udsatte boligområder, og alle har en mening om stedet. Vi møder løbende håbefulde projektledere, som har fået puljemidler til at lave et projekt, men som desværre ikke altid koordinerer med de aktører, som allerede er i området. Det kan i værste fald betyde, at nye projekter kommer til at konkurrere med tilbud, som allerede fungerer. Vi kan også opleve, at der kan være en utålmodighed i forhold til at skabe hurtige resultater, blandt andet fra politisk hold. Så den største udfordring er faktisk at sikre arbejdsro til det langsigtede arbejde og sikre koordinering mellem alle parter i området.

Hvordan har Gellerup Helhedsplan benyttet CFBU i det daglige arbejde?

– Vi har benyttet os rigtig meget af det forskningsmateriale, som er publiceret i forbindelse med tilrettelæggelsen af helhedsplanen, og vi henviser løbende medarbejderne til erfaringsbasen på hjemmesiden. Desuden benytter vi os af konsulenterne, som bl.a. har været forbi sekretariatet og rådgive om leverancer mm. for medarbejderne.

Har du ønsker for hvad CFBU skal undersøge inden for det boligsociale arbejde?

– Et interessant felt for os er udsatte boligområder som transitområder: folk flytter ind, mens de har det dårligt. Nogle får netværk, uddannelse og arbejde imens de bor i området, og forlader det så igen. Gang på gang observerer vi ildsjæle, som flytter lige når det går allerbedst med deres aktiviteter. Denne ressourceflugt vil vi selvfølgelig gerne undgå, så vi kunne godt tænke os at få undersøgt, hvad der kunne motivere de ressourcestærke beboere til at blive i området.

CFBU vil for fremtiden bringe historier og inputs direkte ude fra helhedsplanerne.

Se seneste nyheder