Hjem / Nyheder / NYE VÆRKTØJER TIL BETJENING AF BOLIGSOCIALE BESTYRELSER
nyheder
29. september 2017

NYE VÆRKTØJER TIL BETJENING AF BOLIGSOCIALE BESTYRELSER

Hvordan betjener man bedst muligt og mest effektivt en boligsocial bestyrelse? Det er der mange projekt- og sekretariatsledere der spørger sig selv om i de boligsociale helhedsplaner. CFBU har udviklet seks skabeloner, der blandt andet kan inspirere til en skarpere dagsorden og en stærkere kobling mellem bestyrelse og følgegrupper samt to redskaber, som kan bruges til at vise helhedsplanens fremdrift og resultater.

De seneste år er der stillet skærpede krav til øget professionalisering i de boligsociale bestyrelser rundt om i landet. Det sker i forbindelse med Landsbyggefondens regulativ for 2015-2018-midlerne. Beslutningskompetencen hos bestyrelsesmedlemmerne har fået et løft, og der er kommet øget fokus på effektivisering og strategisk tænkning af det boligsociale arbejde. Det stiller høje krav til bestyrelsesbetjeningen, som ofte ligger hos den ansvarlige for helhedsplanen.

– I forbindelse med CFBU’s rådgivning ude i de boligsociale helhedsplaner, får vi tit en masse spørgsmål omkring dokumentation og evaluering af indsatser. Men der er også i stigende grad opstået en efterspørgsel på redskaber, der på en overskuelig måde kan hjælpe til en mere effektiv betjening af bestyrelserne. Derfor har vi i samarbejde med en håndfuld helhedsplaner, og flere centrale aktører fra det boligsociale felt, udviklet de her skabeloner, som forhåbentligt kan bidrage positivt til bestyrelsesbetjening ude i de enkle projektorganisationer, siger specialkonsulent Rikke Engly Mygind fra CFBU.

Skabelonerne kommer i forlængelse af CFBU’s håndbog om entydig ledelse og den nye organisering i det boligsociale felt, som udkom i februar. Håndbogen handler blandt andet om, hvordan der sættes fælles mål mellem kommune og boligorganisation og ikke mindst om projekt- eller sekretariatslederens nye rolle i en mere professionaliseret struktur.

Foruden at inspirere til, hvordan man kan præsentere resultater af boligsocialt arbejde for en bestyrelse, kan skabelonerne også opstille pejlemærker til, hvad man skal være opmærksom på i en forretningsorden, eller hvordan et mødereferat skal fungere som en kollektiv hukommelse.

– Boligsociale helhedsplaner opererer under forskellige vilkår og har forskellige arbejdskulturer. Derfor er skabelonerne blot tænkt som inspiration til dem, der sidder og arbejder med betjening og servicering af bestyrelsen og følge- og styregrupperne. Desværre findes der ikke et facit for, hvordan bestyrelsesbetjening udføres bedst – det er op til de enkelte organiseringer at finde ud af. Men jeg håber, at skabelonerne her kan agere vejvisere i forbindelse med eventuelle tvivlsspørgsmål, forklarer Rikke Engly Mygind.

Har du spørgsmål til skabelonerne, redskaberne eller CFBU’s rådgivning er du velkommen til at kontakte os på rem@cfbu.dk eller besøge vores rådgivningsside.

 

 LÆS MERE OG HENT SKABELONER

Se seneste nyheder