Hjem / Nyheder / NY RAPPORT KLÆDER BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNER BEDRE PÅ TIL STORE OMDANNELSER FOR SOCIALT MIX
nyheder
12. marts 2021

NY RAPPORT KLÆDER BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNER BEDRE PÅ TIL STORE OMDANNELSER FOR SOCIALT MIX

Flere af landets udsatte boligområder er under gennemgribende omdannelse som følge af parallelsamfundsaftalen. Formålet er at skabe mere blandede boligområder. Mange steder er boligorganisationer og kommuner derfor begyndt at udvikle områdernes særlige karakter og identitet, så de i højere grad henvender sig til nye beboergrupper og deres livsstile.

I mange områder er det målsætningen at skabe en stærk identitet som et attraktivt område, men det er en ny opgave for mange af disse aktører at gennemføre så omfattende omdannelser, og der efterspørges derfor mere viden på området. En ny rapport fra CFBU sætter fokus på, hvordan et strategisk arbejde med stedsidentitet kan hjælpe boligområderne på vej mod et ønsket socialt mix.

EN STRATEGISK UDVIKLING AF STEDSIDENTITET OG SOCIALT MIX

Den blandede by er for mange blevet et ideal i udviklingen af udsatte boligområder. Målsætningen om at fremme et socialt mix er knyttet til antagelsen om, at nye mere ressourcestærke beboere kan bidrage til en positiv udvikling for de udsatte boligområder og deres nuværende beboere. Internationale studier viser dog, at det er svært at tiltrække og fastholde nye beboergrupper i udsatte boligområder.

Derfor er det relevant at arbejde med de udsatte boligområders identitet forstået som de særlige karaktertræk og kvaliteter, folk forbinder med områderne. Ved at fremhæve og tilføre fysiske, sociale, institutionelle og funktionsmæssige kvaliteter i boligområderne, som henvender sig til nye beboergrupper, kan udviklingen af stedsidentiteten være med til at tiltrække mennesker, der ellers fravælger boligområderne. På denne måde kan stedsidentitet fungere som en løftestang til at opnå et ønsket socialt mix i samspil med andre indsatser og strategiske greb.

CFBU’s nye rapport sammenfatter, hvad vi ved om socialt mix fra den internationale forskning, og inspirerer, gennem danske cases, til at arbejde strategisk med boligområdernes stedsidentitet for at fremme et ønsket socialt mix.

DESIGN UDVIKLINGEN TIL DEN ØNSKEDE MÅLGRUPPE

En pointe i rapporten er, at beslutningstagere skal udvikle boligområdets kvaliteter ud fra boligområdets lokale muligheder og betingelser og med specifikke målgrupper for øje. Det er ikke nok at have en vision om at gøre boligområdet attraktivt. Hvis man skal lykkes med at tiltrække nye beboere, bør man være skarp på, hvem man realistisk set kan tiltrække og arbejde strategisk med, hvordan boligområdet gøres attraktivt for dem. Her er det en fordel at være meget specifik. I mange udsatte boligområder ønsker beslutningstagere eksempelvis at tiltrække børnefamilier, men børnefamilier udgør i dag en meget divers gruppe af familietyper med mange forskellige livsstile og behov. Hvis boligområdet skal have en unik fordel på det lokale boligmarked, kræver det indsigt i både boligudbud og potentielle tilflytteres præferencer.

Det er dog vigtigt, at udviklingen ikke kun tager afsæt i potentielle tilflytteres behov. I internationale erfaringer betones vigtigheden i at tage højde for eksisterende beboeres behov og ønsker i socialt mix-omdannelser. Boligområderne har allerede en stærk identitet blandt beboerne, som kan inddrages i udviklingen af området. De eksisterende beboere kan også være målgruppe for at købe nye private boliger.

NI KONKRETE GREB TIL AT ARBEJDE MED STEDSIDENTITET

Beslutningstagerne i boligområderne under omdannelse benytter mange forskellige strategier til at udvikle boligområdernes identitet. De danner blandt andet nye kvarterer i området, opgraderer den lokale skole, eksperimenterer med nye boligtyper, tilfører ny infrastruktur og styrker fritids- og kulturlivet. I rapporten præsenteres ni konkrete greb som bud på, hvordan beslutningstagere kan arbejde strategisk med at tiltrække nye beboere og potentielle investorer til boligområdet.

FAKTA
  • Rapporten dykker særligt ned i tre cases: Tingbjerg (København), Ringparken (Slagelse) og Gadehavegård (Høje Taastrup)Rapporten bygger på analyser af udviklingsplaner for de 15 udsatte boligområder, der kom på Regeringens liste over ”hårde ghettoområder” per 1. december 2019.
  • Rapporten er den første af tre rapporter i projektet om ’Stedsidentitet og socialt mix i boligområder under omdannelse’. I den følgende rapport belyses de eksisterende beboeres oplevelse af deres boligområde og planerne for omdannelsen.
  • Forskningslitteraturen viser, at det kan være en stor udfordring at opnå et velfungerende socialt mix i praksis. Den sidste rapport belyser derfor, hvordan det strategiske arbejde med stedsidentiteten i boligområdet kan være med at fremme social interaktion mellem beboere med forskellige baggrunde.

 LÆS MERE OG HENT RAPPORT

Se seneste nyheder