Hjem / Nyheder / Ny rapport: hvem griber beboerne der skal flytte ud?
nyheder
15. september 2023

Ny rapport: hvem griber beboerne der skal flytte ud?

Der foregår i disse år en historisk stor genhusningsindsats fra omdannelsesområderne på baggrund af Parallelsamfundsaftalen fra 2018. Mange af de berørte beboere skal genhuses permanent, og en del skal fraflytte deres boligområde, som hidtil har dannet ramme om deres hverdag.

Genhusningen af beboere fra omdannelsesområderne ses som en nødvendig del af udviklingsplanerne i mange omdannelsesområder, men for at undgå at skabe nye udsatte boligområder, så er det væsentligt, at der er fokus på at sikre en velfungerende genhusning. Både for de mennesker, der genhuses, og for de boligområder, der skal modtage beboere fra omdannelsesområderne. Med genhusning er der risiko for, at sociale problemer flytter med beboerne, og i nogle tilfælde genkoncentreres beboerne i andre dele af byen, og deres udsathed forstærkes.

I denne publikation sætter CFBU derfor fokus på brobygning i forbindelse med genhusning. Brobygning dækker over de ekstra indsatser, der kan understøtte beboerne efter genhusning med at få styr på deres hverdag i et nyt boligområde, og at sikre at beboerne bliver koblet til relevante aktører og tilbud i lokalområdet.

Publikationen er inddelt i tre forskellige dele:

  1. Brobygningens elementer: Beskriver, hvad brobygningsopgaven består i.
  2. Behovet for brobygning: Sammenfatter erfaringer fra forskningslitteraturen og danske boligorganisationer om de risici, der er forbundet med genhusning.
  3. Brobyggende indsatser og tiltag: Giver konkrete eksempler på, hvordan brobyggende indsatser kan tage form i forskellig skala.

Publikationen henvender sig dels til medarbejdere i boligorganisationer og kommuner, som arbejder med genhusning og udvikling af udsatte boligområder. Dels henvender den sig til udførende medarbejdere i genhusningsindsatsen, såsom genhusningskonsulenter, beboerrådgivere og brobygningskonsulenter.

Se seneste nyheder