Hjem / Nyheder / NY RAPPORT: HOTSPOT-INDSATSER GIVER SIGNIFIKANT FÆRRE KRIMINELLE UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
nyheder
11. december 2015

NY RAPPORT: HOTSPOT-INDSATSER GIVER SIGNIFIKANT FÆRRE KRIMINELLE UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i perioden 2010-2014 støttet særlige hotspotindsatser i otte udsatte boligområder med høj ungdomskriminalitet. En hotspotindsats er en intensiveret tværgående indsats med særlig vægt på at koordinere de allerede eksisterende kriminalpræventive indsatser i boligområdet, og at skabe alternativer til en gadeorienteret livsstil hos de unge. Formålet er at reducere kriminaliteten og øge tryghedsfølelsen blandt områdets beboere.

Det har givet resultater, forklarer specialkonsulent Lasse Kjeldsen fra CFBU, der har stået for evalueringen:

– Hotspotindsatsen har styrket det kriminalpræventive samarbejde og øget koordineringen på tværs af faggrænser og sektorer og vertikalt mellem de administrative niveauer. Det styrkede samarbejde får bl.a. kriminaliteten blandt unge under 18 og antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet i boligområderne til at falde. Samtidig kommer flere unge over 18 i uddannelse.

Evalueringen sammenligner gennemgående resultaterne i hotspotområderne med en gruppe kontrolområder uden hotspotindsatser. Når antallet af sigtede unge under 18 år i hotspotområderne er faldet med en tredjedel fra 2009 til 2013, er det et signifikant større fald end i kontrolområderne og i landet som helhed. Det giver et stærkt belæg for, at hotspotindsatserne har haft en positiv effekt på antallet af kriminelle unge.

Samtidig er antallet af anmeldelser af alvorlig og personfarlig kriminalitet faldet med 38 pct. fra 2010 til 2014 (fra 24 til 15 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere). I kontrolområderne er antallet af anmeldelser i samme periode kun faldet med 16 pct. (fra 25 til 21 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere). Det tyder på, at hotspot også har været i stand til at nedbringe den borgerrettede kriminalitet i boligområderne.

På uddannelsesområdet ser det også positivt ud: Andelen af unge over 18, der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse er steget markant mere i hotspotområderne end i kontrolområderne samt i resten af landet.

De flotte resultater er først og fremmest opnået, fordi kommunerne har udnævnt et hotspotchef som ansvarlig for at styre og koordinere det kriminalpræventive arbejde i boligområdet. Hotspotcheferne har styrket det kriminalpræventive samarbejde mellem kommune, boligorganisation, politi og civilsamfund, og ikke mindst internt mellem kommunens forskellige forvaltninger og administrative niveauer.

Hotspot har samtidig styrket det kriminalpræventive arbejde ved at igangsætte supplerende aktiviteter – primært i form af en opsøgende gadeplansindsats. Det har givet tillidsfulde relationer til målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede unge, som er svær at nå med kommunernes øvrige tilbud. Gennem det opsøgende gadeplansarbejde har det været muligt tidligt at identificere problemer og give de relevante aktører mulighed for at gribe hurtigt ind.

I Skanderborg Kommune har boligområdet Højvangen gennem en årrække oplevet problemer med kriminalitet, hærværk og utryghed blandt beboerne. Denne udvikling er nu vendt, og kommunen har med hotspot som ramme styrket samarbejdet i området – mellem bl.a. politi, skole, institutioner, sociale myndigheder, jobcenter, boligorganisationer og civilsamfund. Samtidig er der fra den øverste ledelse sat fokus på Højvangen og vedtaget fælles mål og strategier for områdets udvikling. Udviklingskonsulent og projektleder i Skanderborg Kommune, Mogens Sønderby, udtaler:

– Samlet set har arbejdet med Hotspotmodellen bidraget til en rigtig god udvikling i Skanderborg Kommune, hvor udfoldningen af Projekt Hotspot har betydet, at vi har styrket vores viden og værktøjer ift. at arbejde boligsocialt og boligstrategisk. Ideen med Hotspotchefen viste sig at være en interessant konstruktion. Han var i høj grad afgørende for, at alle arbejdede i retning af et fælles mål på tværs af eksisterende organisationer. Vores fokus på, fra starten af at styrke kernedriften i området og udnytte den eksisterende viden og netværk har vist sig rigtig.

Slutevalueringen ledsages af en baggrundsrapport. Baggrundsrapporten rummer beskrivelser af de otte hotspotprojekter med fokus på baggrunden for de enkelte projekter, organiseringen og koordineringen af hotspotindsatserne, herunder den efterfølgende forankring, de gennemførte aktiviteter samt i hvilket omfang de enkelte projekter har opnået de ønskede resultater.

CFBU har på baggrund af evalueringen også udarbejdet en håndbog med bl.a. en række anbefalinger til fremtidige hotspotindsatser. Du kan hente slutevalueringen, baggrundsrapporten og håndbogen ved at følge de tre links herunder.

 LÆS MERE OG DOWNLOAD RAPPORTEN

 LÆS MERE OG DOWNLOAD HÅNDBOGEN

Se seneste nyheder