Hjem / Nyheder / NY RAPPORT: BOLIGSOCIALE FAMILIEKURSER
nyheder
21. september 2015

NY RAPPORT: BOLIGSOCIALE FAMILIEKURSER

Center for Boligsocial Udvikling har samlet positive resultater og erfaringer i en ny rapport om boligsociale familiekurser.

Familiekurserne på Amagerbro arbejder med at hjælpe forældre med tage ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og at holde dem ude af kriminalitet. Kurserne kører nu på 7. år.

– Før vi startede på det her familiekursus, der havde vi lidt mangel på tillid og vi skændtes ret meget, hvor vi nu har et rigtig stærkt bånd. Vi snakker bare meget bedre sammen og har det godt sammen pga. det her familiekursus, siger Yasmin Ali, en af de mange unge, der gennem de sidste 7 år har deltaget i familiekurserne på Amagerbro.

Familiekurserne skaber resultater for familierne, viser en ny undersøgelse fra CFBU. Gennem oplæg, diskussioner og udflugter sætter kurserne fokus på forældrerollen i det danske samfund og giver forældrene en række konkrete redskaber, som kan bruges til at øge familiernes interne bånd. Forældrene får forbedret deres forældrekompetencer – både ift. konstruktiv kommunikation med deres børn, et lavere konfliktniveau og f.eks. at afstå fra vold som sanktionsmulighed. Endelig opnår familierne større viden om det danske velfærdssystem og hvilke forventninger, der er til dem som forældre samt hvilke muligheder de har.

Familiekurserne på Amagerbro følger et gennemprøvet koncept og har opbygget en række værdifulde erfaringer fra de mange tidligere kurser med familier i udsatte boligområder. Et formål er, at undgå at de unge vælger gaden og kriminaliteten – til fordel for familien, skolen og fremtiden.

På den måde er kurserne med til at adressere det problem, at forholdsvis mange børn og unge i udsatte boligområder har en svær opvækst. En nyere undersøgelse fra CFBU har vist, at ca. 35 % af de børn, der vokser op i et udsat boligområde, er i risiko for at komme ind i en negativ udvikling mod kun 5 % på landsplan.

– Hvis ønsket er, at forældrene skal spille en større rolle i børnenes liv skal de klædes på til dette. En måde at gøre det på, er gennem familiekurser, som giver forældrene noget mere viden om det samfund, som deres børn vokser op i. Samtidig får forældrene en viden om, hvem de kan dele deres bekymringer for deres børn med, så de har mulighed for at handle mere målrettet på at holde deres børn på rette kurs. Familiekurserne giver forældrene nogle redskaber til, hvordan de kan kommunikere med deres børn bedst muligt, så forældrene bliver en medspiller for børnene modsat nogen man skal skjule sin sande livsstil for, siger Sidsel Vinther Breau, konsulent fra CFBU og forfatter til rapporten.

 LÆS MERE OG DOWNLOAD RAPPORTEN

Se seneste nyheder