Hjem / Nyheder / NY HÅNDBOG GIVER ET BUD PÅ, HVORDAN SAMARBEJDET STYRKES I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
nyheder
30. september 2019

NY HÅNDBOG GIVER ET BUD PÅ, HVORDAN SAMARBEJDET STYRKES I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

En undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, hvad der driver lokalt engagement og samarbejde, når den geografiske ramme er et udsat boligområde. Undersøgelsen tager form som en håndbog, der giver anbefalinger og konkrete værktøjer til at styrke netværksdannelsen og samarbejdet mellem organisationer i udsatte boligområder.

Det ligger dybt i det boligsociale DNA, at samarbejdet med andre organisationer og frivillige aktører er helt nødvendig for at løfte de sociale udfordringer, der er i boligområdet. Men samarbejdet på tværs af organisationer sker sjældent af sig selv og kan i praksis være vanskelig at understøtte for de boligsociale medarbejdere, som er ansat i boligsociale helhedsplaner rundt om i landet.

Konsulent ved CFBU og medforfatter på undersøgelsen, Natasja Lund, uddyber problematikken:

– Vi hører ofte fra boligsociale medarbejdere, at forskellige organisationer gerne vil bidrage til de boligsociale aktiviteter. Men det kan være svært for organisationerne at få øje på, hvor potentialerne i samarbejdet ligger. Det kan med andre ord være vanskeligt for det lokale supermarked at gennemskue, hvordan et samarbejde med plejehjemmet rundt om hjørnet kan tage sig ud. Vi ved, at viljen til at bidrage til de sociale initiativer er rigtig stor ude blandt de lokale organisationer i områderne, men der har manglet værktøjer og metoder til at løfte arbejdet med at skabe tværgående initiativer.

Den nye publikation fra CFBU, ’Få flere på banen – En håndbog til boligsociale medarbejdere om tværgående samarbejde’, suppleres af det såkaldte ’Værdispil’, som skal hjælpe til at facilitere en åben dialog om værdiskabelsen ved at indgå i samarbejder. Ved hjælp af spillet kan boligsociale helhedsplaner og lokale organisationer arbejde med, at de tværgående initiativer bliver meningsfulde for alle.

Konkrete redskaber klar til brug
I forbindelse med tilblivelsen af håndbogen, har det været vigtigt for CFBU at udvikle konkrete redskaber til, hvordan arbejdet med at skabe netværk og fælles indsatser kan foregå i praksis. Natasja Lund uddyber:

– Den boligsociale medarbejder spiller en vigtig rolle som midtpunktet og tovholderen i mange af de netværk, som arbejder i fællesskab om en given aktivitet – eksempelvis en sundheds- eller beskæftigelsesindsats. Men at udvikle eksisterende eller opdyrke helt nye netværk, kan både være en uhåndgribelig og nærmest uoverskuelig opgave. I håndbogen præsenterer vi derfor en vifte af ideer og redskaber, som er klar til at printe og blive taget i brug. Forskningen har også vist os, at når forskellige fagligheder og perspektiver mikses i områdebaserede samarbejder, så styrkes både den lokale sammenhængskraft og boligområdets udfordringer løses nemmere. Jeg håber selvfølgelig, at vi med håndbogen kan bidrage i den retning.

Fakta

  • Undersøgelsen er gennemført i 2019.
  • Vidensbehovet i feltet er afdækket ved, at der er foretaget interviews med otte boligsociale helhedsplaner, som alle arbejder med tværgående samarbejde i konteksten af et udsat boligområde.
  • Håndbogens pointer og redskaber er blevet til ved hjælp af en samskabelsesproces mellem CFBU og en række professionelle og frivillige organisationer.
  • Den faglige og boligsociale kvalificering er sket i sparring med analysevirksomheden Social Respons og sekretariatsleder Louise Hou Kragh fra den boligsociale helhedsplan i Randers Nordby.
  • Håndbogen ’Få flere på banen’ er tredje ud af fire undersøgelser fra CFBU om områdebaseret samarbejde.

 LÆS MERE OG HENT HÅNDBOG

Se seneste nyheder